Hoppa till innehållet

Patient- och socialombudsmännens kontaktöversikt för juli-september 2016

Patientombudsmännen hade 1321 och socialombudsmännen 707 kundkontakter under juli-september 2016. De tre centrala ämnen i kontakterna med patientombudsmännen gällde missnöje med vården eller vårdresultatet, misstänkta patient- och/eller läkemedelsskador samt missnöje med bemötandet. De tre största ämnen i kontakterna med socialombudsmännen gällde missnöje med tjänsteinnehavarbeslut, rådgivning om socialtjänster och missnöje med serviceprocessen.

Kontakterna till patientombudsmännen handlar mest om hälso- och missbrukartjänster, andra mest om sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster. Kontakterna till socialombudsmännen angår mest avdelningen för familje- och socialtjänster och inom den tjänster för unga, vuxensocialarbete och barnskydd.

I kontakten till socialombudsmännen kommer klienternas missnöje med bemötandet allt oftare upp. Klienterna frågar också om möjligheten att byta ut personen som sköter deras ärenden. De tar även upp frågor kring dataskydd och dokumentering.