Hoppa till innehållet

Patient- och socialombudsmännens kontaktöversikt för januari–mars 2017

Statistik över ombudsmannaverksamheten

Patientombudsmännen kontaktades 403 och socialombudsmännen 244 gånger under januari–mars 2017. 

Kontakterna med patientombudsmännen

Största delen av kontakterna med patientombudsmännen gällde missnöje med vården eller vårdresultatet, dokumentering och handlingar samt misstänkta patient- och/eller läkemedelsskador. 

Kontakterna med socialombudsmännen

Största delen av kontakterna med socialombudsmännen gällde missnöje med tjänsteinnehavarbeslut, rådgivning om socialtjänster, missnöje med servicen och serviceprocessen.

Socialombudsmännen kontaktas ofta i frågor om utkomststöd. Under perioden kom utbetalningen av utkomststödets grunddel från FPA upp och klienternas svåra situation då utbetalningarna var försenade. Människorna har också velat få information om villkoren för kompletterande och förebyggande utkomststöd. 

Socialombudsmannen har fortsatt besöka Kvarnbäckens och Hurstis brödköer. Socialombudsmannen har en gång i månaden varit anträffbar i de båda köerna. Människorna där har speciellt velat veta vad arbetsfördelningen mellan FPA och kommunen är i fråga om beviljande av utkomststöd.