Hoppa till innehållet

Patient- och socialombudsmännens kontaktöversikt för april-juni 2016

Statistik över ombudsmannaverksamheten

Patientombudsmännen kontaktades 401 och socialombudsmännen 169 gånger under april-juni 2016. Största delen av kontakterna med patientombudsmännen gällde missnöje med vården eller vårdresultatet, misstänkta patient- och/eller läkemedelsskador, dokumentering och handlingar samt missnöje med bemötandet. 

Största delen av kontakterna med socialombudsmännen gällde missnöje med tjänsteinnehavarbeslut, rådgivning om socialtjänster, missnöje med servicen och serviceprocessen samt missnöje med bemötandet. Innehållet i kontakterna har inte ändrats från den föregående översikten. Antalet kontakter har minskat jämfört med den föregående översikten då antalet kontakter var 504 (patientombudsman) och 234 (socialombudsman).