Hoppa till innehållet

Patient- och socialombudsmännens kontaktöversikt för 2016

År 2016 hade patientombudsmännen sammanlagt 1 856 och socialombudsmännen 882 kundhändelser.
År 2015 hade patientombudsmännen sammanlagt 2 417 och socialombudsmännen 1 197 kontakter. Siffrorna för åren 2015 och 2016 går inte att jämföra, eftersom den statistiska enheten ändrades: År 2015 var ombudsmännens statistiska enhet en kontakt. Från början av 2016 har kontakterna statistikförts som kundhändelser.

En kundhändelse kan betyda en kontakt: klienten får svar på sina frågor t.ex. genom ett telefonsamtal. En kundhändelse kan också omfatta flera olika kontakter från olika instanser.

Patientombudsmännen kontaktades mest i frågor som gällde hälsovårds- och missbrukartjänster och näst mest i frågor om sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster. Socialombudsmännen kontaktades mest i frågor kring tjänster för unga och vuxensocialarbete samt barnskydd.

Kontakterna med patientombudsmännen

Patientombudsmännens tre mest centrala kundhändelser år 2016 gällde
1) missnöje med vården eller vårdresultatet
2) misstänkta patient- och/eller läkemedelsskador
3) missnöje med bemötandet.

Kontakterna med socialombudsmännen

De tre största ämnen i kontakterna med socialombudsmännen handlade om
1) missnöje med tjänsteinnehavarbeslut
2) rådgivning om socialtjänster
3) missnöje med serviceprocessen.