Hoppa till innehållet

Ombudsmän

Social- och patientombudsmän

Handikappombudsman

- främjar förverkligandet av handikappades jämlikhet, jämställdhet och grundläggande rättigheter
- fungerar som kontaktperson och sakkunnig mellan stadens olika förvaltningar och handikapporganisationer
- utbildar och ger råd i handikappfrågor
- sekreterare för handikapprådet (på finska) 
- framför de handikappades synvinkel i olika arbetsgrupper och projekt.

Serviceområde: hela Helsingfors

Handikappombudsmannen har inte telefontid eller klientmottagning. Hon kan bäst nås per e-post tiina.lappalainen@hel.fi

Tiina Lappalainen
Tel. 09 310 36086, 040 1845063

Veteranombudsman

Veteranombudsmannen Leila Kytölä informerar om hälso- och sjukvårdstjänster för frontveteraner. Hon kan bäst nås per telefon må-fr kl. 9-14, tfn 09 3105 0513.

Se även Frontveterantjänster