Hoppa till innehållet

E-tjänster

E-tjänster flyttas till Maisa-portalen

Den 24 april tar en del av social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors i bruk det nya klient- och patientdatasystemet Apotti samt klienternas nya kanal för e-tjänster Maisa.

De e-tjänster som nu finns i tjänsten asiointi.hel.fi flyttas till Maisa. Tjänsterna i asiointi.hel.fi stängs redan innan Maisa tas i bruk.

Läs mer om ändringar i e-tjänster.


Som social- och hälsovårdsverkets klient och patient kan du använda e-tjänster för hälsovårdstjänster samt vid ansökning om kompletterande och förebyggande utkomststöd.

Distansmottagning och distansbesök

Med distansbesök och distansmottagning avses videosamtal som ersätter ett normalt möte ansikte mot ansikte, vanligtvis klientens besök hos en yrkeskunnig person. Videosamtal lämpar sig för uppföljning av mående, kontrollbesök och situationer där ingen fysisk undersökning behövs.

Man kommer alltid överens om genomförandet av ett distansbesök på förhand. Du får information om distansbesöket och anvisningar om hur man ansluter sig av den enhet eller tjänst som sköter din sak.

Distansmottagning och distansbesök: anvisningar för klienten

Hälsovårdens e-tjänster

Mina Kanta-sidor? eTjänster? Vad innebär dessa tjänster och vad innehåller de?
Adressen till den riksomfattande tjänsten Mina Kanta-sidor är http://www.kanta.fi/sv/omakanta. Identifiera dig i tjänsten med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt personkort. På Mina Kanta-sidor hittar du information om dina elektroniska recept. Du kan be om förnyelse av recept via Omakanta. Därtill kan du läsa journaler (på finska) som läkare och skötare skrivit.

Observera emellertid att alla dina uppgifter om olika hälsovårdstjänster inte ännu nödvändigtvis visas på Mina Kanta-sidor. Helsingfors stads hälsovårdsväsende anslöt sig till tjänsten den 26 november 2014 och anteckningar som gjorts därefter borde finnas i tjänsten. Övriga producenter av hälsovårdstjänster (andra kommuner, HNS, privata läkarstationer) ansluter sig (eller har anslutit sig) till den riksomfattande tjänsten enligt sina tidsscheman.
Mer information om Mina Kanta-sidor.

eTjänster är webbplatsen för Helsingfors stads e-tjänster på adressen asiointi.hel.fi. När du loggar in första gången måste du också registrera dig innan det är möjligt att använda de elektroniska tjänsterna. Identifiera dig i tjänsten med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Hälsovårdstjänsternas e-tjänster (med undantag av mun- och tandhälsovården) förutsätter att du ingår ett avtal om eller ger ditt samtycke till användning av e-tjänster elektroniskt i portalen eTjänster. Vid inloggning i tjänsten behöver du bankkoder eller ett mobilcertifikat.
Blanketten för samtycke/avtal finns under Hälsovård > Hälsovårdens blanketter på webbplatsen eTjänster. Informationen om samtycke/avtal registreras i det elektroniska patientdatasystemet varefter du kan börja använda e-tjänsterna.

Du kan även ge ditt samtycke eller ingå ett avtal genom att fylla i en pappersblankett för avtal om eller samtycke till användning av e-tjänster. Returnera blanketten till din egen hälsostation. En pappersblankett behövs alltid när du uträttar ärenden för en annan person (t.ex. barn). Dessutom behövs en fullmakt om din anhörig som du uträttar ärenden åt har fyllt 18 år.

  • Avtal om/samtycke till användning av e-tjänster för uträttande av ärenden åt ett barn eller annan anhörig:
    .pdf 
  • Fullmakt för uträttande av ärenden åt en annan person:
    .pdf 


Hälsovårdens e-tjänster omfattar bland annat meddelandetjänst, elektronisk tidsbeställning och olika blanketter för förhandsuppgifter. Inom mun- och tandhälsovården används tandvårdens e-tjänster.
För närmare uppgifter om i vilken omfattning e-tjänsterna används vid respektive enhet kontakta den egna vårdplatsen.
Via länkarna nedan får du mer information om e-tjänsten som tillhandahålls. Där ser du också bland annat vid vilka enheter den aktuella elektroniska tjänsten används. Klicka på Gå till e-tjänsten / Fyll i blanketten längst ned på sidan för att komma till tjänsten.

Ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd 

För att kunna ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd ska du ha ett beslut från FPA om att du beviljats grundläggande utkomststöd. Ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd sänds till antingen enheten för socialt arbete för unga eller till enheten för socialt arbete för vuxna.

Du kan söka kompletterande och förebyggande utkomststöd elektroniskt

Gå till e-tjänster (kräver autentisering)

Anvisning för den elektroniska blanketten (pdf)