Hoppa till innehållet

Hälso- och sjukvårdens blanketter

Val av hälsostation eller rådgivningsbyrå

Anmälan om val av hälsostation

Anmälan om val av rådgivningsbyrå
 

Skol- och studenthälsovårdens blanketter

Förhandsuppgifter inför hälsoundersökning i ettan, till elevens föräldrar (2019, pdf)

Enkät om elevens välbefinnande och hälsa i tredje klass, blankett för vårdnadshavare (doc)

Förhandsuppgifter inför hälsoundersökning i femman, till elevens föräldrar (2019, pdf)

Hälsoenkät för elever i femman (pdf)

Enkät om elevens välbefinnande och hälsa i femte klass, elevens blankett (doc)

Enkät om elevens välbefinnande och hälsa i femte klass, blankett för vårdnadshavare (doc)

Hälsoenkät för elever i åttan (pdf)

Förhandsuppgifter inför hälsoundersökning av högstadieelever, till elevens föräldrar (2019, pdf )

Enkät om elevens välbefinnande och hälsa i 7, 9 och 10 klass, blankett för vårdnadshavare (doc)

Enkät om elevens välbefinnande och hälsa i 7, 9 och 10 klass, elevens blankett (doc)

Enkät om studentens välbefinnande och hälsa i andra gradens skolor (rtf)

Audit-bedömning av alkoholbruket
 

Uppföljning och egenvård av långtidssjukdomar

Självkontroll av astma (Tea-20sv, .pdf)

Diabetespatientens självkontroll (Tea-21sv.pdf)

Medicinkort (Ttea-22, .doc)

Förfrågan för anhöriga till person med minnesproblem (.pdf)

Minnesförfrågan till patienten (.pdf)

PEF-kontroll (vårdkontroll) (Tea-23sv, .pdf)

Egenvård av kroniska sjukdomar och uppföljning (Tea-24sv, .pdf)

Hjärtpatientens självkontroll (Tea-25sv, .pdf)

Effektiverad blodsockerkontroll (Tea-26, .pdf)

Anvisning om mätning av blodtrycket hemma (Tea-27, .pdf)
 

Mun- och tandhälsovården

Tandvårdens förhandsuppgifter om barn (Tehh-031, .rtf)

Tandvårdens förhandsuppgifter om vuxna (Tehh-026, .rtf)
 

Hälsovårdens allmänna blanketter

Anhållan, recept och betalningsförbindelse för glasögon och kontaktlinser som medicinsk rehabilitering (Te-383, pdf-blankett) 

Ansökan om beviljande av invalidkort, HST och läkarintyg (303-425, rtf-blankett)

Ansökan om frikort för klientavgifter inom kommunal social- och hälsovård (Te-323sv, pdf-blankett)

Anvisning om rutin vid betalningsförbindelse (Te-142sv, .rtf-blankett)

Avtal/samtycke om användning av e-tjänsterna (Te-126sv, pdf-blankett)

Bedömning av behovet av anstaltsvård eller serviceboende (303-531, rtf-blankett)

Begäran om betalningsförbindelse för vården av patient från Helsingfors (Te-170sv, rtf-blankett)

Dagbok över fosterrörelser (Te-313, rtf-blankett)

Fullmakt för att uträtta ärenden inom e-tjänster (Te-016sv): doc | pdf

Fullmakt för direktdebitering av hemvård (Te-710), Word-blankett

Frontveteranens rehabiliteringsansökan (Te-267r, rtf-blankett)

Frontveteranens rehabiliteringsplan (Te-390r, Word-blankett)

Frontveteranens vårdremiss för öppen rehabilitering (Te-296, Excel-blankett)

Förfrågan om alkoholkonsumtionen till kvinnor (Te-151, Word-blankett)

Inkomstutredning för fastställande av avgift för hemservice och hemsjukvård (303-015, Word-blankett)

Samtycke/Förbud, Utlämning av uppgifter ur journalhandlingar (Te-020) Word-blankett

Ändring av faktureringsadress (Te-715) Word-blankett