Hoppa till innehållet

Klientfaktureringens kontaktuppgifter

Klientfakturering och avgiftstaksärenden

Sörnäs strandväg 27 A, 1:a vån.
00530 Helsingfors
PB 235, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 310 25300, må-fr 9-15
Fax 09 310 25345
E-post talpa.asiakaspalvelu(at)hel.fi

  • Fakturering mellan kommunerna för helsingforsarnas hälsocentralsbesök i andra kommuner
  • Hälsostationsfakturering (poliklinikbesök, arvoden för läkarutlåtande, fysioterapi)
  • Fakturering för hemservice och fortlöpande hemsjukvård
  • Psykiatrins fakturering
  • Tandvårdens fakturering
  • Stadssjukhusens fakturering (Haartmanska sjukhuset, Malms och Dals sjukhus)
  • Rehabiliteringssjukhusens fakturering
  • Missbrukarvårdens fakturering

Inkasso

Tfn 09 310 25300
E-post talpa.asiakaspalvelu(at)hel.fi