Hoppa till innehållet

Om du har symtom på coronavirus och behöver råd om vad du ska göra, ring Helsingfors coronavirusrådgivning på 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18). Via coronavirusrådgivningen kan du boka tid för ett coronavirustest. Vid behov kan du också hänvisas till en hälsostation för coronapatienter.\nOm ärendet inte kan vänta tills coronavirusrådgivningen öppnar eller om det är fråga om någon annan akut sjukdom, betjänar jourhjälpen på tfn 116 117.


Visa en större karta
Talvelavägen 6, byggnad 18 C-trappan
00700 Helsingfors


Postadress
PB 6500, 00099 Helsingfors stad

Telefon: +358 9 310 6611
Fax: +358 9 310 67450


Ansvarig för verksamheten:
Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska » | In English »