Hoppa till innehållet

Förtroendevaldas besök

Förtroendevalda är välkomna att besöka och bekanta sig med vardagen hos social- och hälsovårdsväsendets tjänster för äldre.

Vi ordnar besök 16.10–11.12.2017 (kl. 8–21) eller enligt överenskommelse.

Tjänsterna där besök ordnas är

  • hemvården
  • dagverksamhet och serviceboende
  • svenskspråkiga tjänster för äldre (södra serviceområdet)
  • centralen för stödet för närståendevård.

Före besöket är det nyttigt att bekanta sig med

Vi hjälper dig att hitta ett intressant besöksobjekt

  1. Ta kontakt med enheten för delaktighet och växelverkan pirkko.excell@hel.fi och berätta om dina önskemål kring besöksobjektet och tidpunkten för besöket.
  2. Boka ett möte med en anställd vid enheten för delaktighet och växelverkan för att underteckna en tystnadsförbindelse.
  3. Våra anställda guidar dig under besöket. Du kan bekanta dig med de äldres vardag under ett arbetsskift eller några timmar.
  4. Efter besöket skickar vi dig en enkät där du kan berätta hur besöket gick och hur det var till nytta för dig.

I slutet av året gör vi en sammanställning av erfarenheterna från besöken och presenterar den för nämnden.

Vi önskar ett givande besök!