Hoppa till innehållet

Delta och påverka

Kommunborna kan ge respons på social- och hälsovårdsverkets tjänster via olika kanaler. All inkommen information samlas ihop. 

Kunderfarhenhet: Internetrespons och sociala medier, Happy or Not -snabbrespons apparater, Kundenkäter, Ombudsmännens rapporter, Kundråd och erfarenhetsexperter, Social rapportering.

Responskanaler

Du kan ge respons via våra webbsidor. All respons behandlas och den registreras i en responsrapport.

Ge respons

Responsen via nätet och ombudsmännen oktober-december 2018 (pdf)

Responsen via nätet och ombudsmännen juli-september 2018 (pdf)

Responsen via nätet och ombudsmännen april-juni 2018 (pdf)

Responsen via nätet och ombudsmännen januari-mars 2018 (pdf)

Responsen via nätet och ombudsmännen oktober-december 2017 (pdf)

Responsen via nätet juli-september 2017 (pdf)

Responsen via nätet och ombudsmännen april-juni 2017 (pdf)

Responsöversikt januari-mars 2017 (pdf)

Responsöversikt april-juni 2016 (pdf)

Responsöversikt januari-mars 2016 (pdf)

Vid våra serviceställen finns det responslådor, där du kan lämna meddelanden till oss. Alla inkomna meddelanden behandlas.

Det finns snabbresponsapparater i många serviceställen. Du kan ge feedback med smileys eller uttryckssymboler om hurudan service du fick. Rapporterna behandlas varje vecka. Fyra av fem klienter som lämnat en snabbrespons har varit nöjda eller mycket nöjda med servicen.

Ombudsmän

Ombudsmännen ger råd och handledning i bl.a. frågor som gäller tillämpning av patientlagen och klientens rättigheter inom socialvården:
Social- och hälsovårdsverkets ombudsmän

Responsen via nätet och ombudsmännen april-juni 2017

Patient- och socialombudsmännens kontaktöversikt januari-mars 2017

Patient- och socialombudsmännens kontaktöversikt 2016

Patient- och socialombudsmännens kontaktöversikt för juli-september 2016

Patient- och socialombudsmännens kontaktöversikt för april-juni 2016

Patient- och socialombudsmännens kontaktöversikt för januari–mars 2016

Socialombudsmännen lämnar årligen en rapport om sin verksamhet och den behandlas i stadsstyrelsen. Rapporten finns på finska på webben:

Sosiaaliasiamiesten selvitys kaupunginhallitukselle 2015 (pdf)
Sosiaaliasiamiesten selvitys kaupunginhallitukselle 2014 (pdf)

Du kan lämna ett invånarinitiativ till registratorskontoret eller på webbtjänsten Invånarinitativ.fi: 

Kundenkäter och -råd

Kundenkäter om alla tjänster gjordes senast vid skiftet av 2015. Avdelningen familje- och socialtjänster fick ett helhetsvitsord på 8,26, hälsovårds- och missbrukartjänster 8,52 och sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster 8,60.

Klienterna var nöjda med ett sakligt bemötande och sakkunnig service. Mest fanns det att förbättra i möjligheterna att delta i planeringen och bedömningen av den service klienterna får.

Om du önskar få ytterligare upplysningar om kundenkäter kan du ställa en fråga via vårt responssystem.

Vi utvecklar våra tjänster tillsammans med klienterna bl.a. genom olika kundråd. Det finns kundråd t.ex. vid Haga och Kvarnbäckens socialstationer och vid missbrukar- och psykiatricenter. Dessutom har alla boendeenheter inom handikappservicen egna kundråd. Nästan alla servicecentraler har ett kundråd som väljs genom val. Ytterligare information finns på finska.

I stadens personaltidning Helsingin henki (4/2015) finns en artikel om kundråd:
Palvelut asiakkaan näköisiksi      

Sociala medier

Viktiga nummer

Helsingfors stads allmänna rådgivning
09 310 11111