Hoppa till innehållet

Respons och kontaktuppgifter

Ge respons och fråga

Ge respons med responsblanketten

Responsöversikter 2016 -

Sök verksamhetsställen

Social- och hälsovårdsverkets verksamhetsställen i alfabetisk ordning

Social- och hälsovårdsverkets organisation och avdelningar

Alla Helsingfors stads verksamhetsställen
Sök med enhetens eller tjänstens namn. Enheternas kontaktuppgifter, tillgänglighet, karta och trafikförbindelser.

Servicekartan

Kontaktuppgifter

Social- och hälsovårdsverkets telefonväxel betjänar på numret 09 310 5015.
Öppet vardagar kl. 8–16.

Stadens allmänna information tfn 09 310 111 11, öppet mån-tors kl. 9-16, fre 9-15.

Telefonnumren till Helsingfors stads förvaltningars och affärsverks växlar och viktigaste enheter fås genom tjänsten numerot.hel.fi, likaså telefonnumren till de anställda som förvaltningen eller affärsverket i fråga velat ha med. Sökrutan möjliggör sökning på personens namn, organisation, uppgift eller telefonnummer.

Helsingfors stads registratorskontor
Norra Esplanaden 11-13, 00170 Helsingfors
Tfn 09 310 1641

E-postadressen till Helsingfors stads anställda är i allmänhet av typen fornamn.efternamn@hel.fi.

Trafikförbindelser

Reseplaneraren