Hoppa till innehållet

Tidtabellen för vårdreformen

Social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendets uppgifter ordnas enligt den nya modellen från och med år 2023. Välfärdsområdena som ansvarar för social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets uppgifter inleder sin verksamhet i början av år 2023. Helsingfors stad ansvarar fortsättningsvis själv för ordnandet social- och hälsovården samt räddningsväsendet och hör inte till något välfärdsområde.

Riksdagen godkände och republikens president stadfäste lagarna om reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet i juni 2021.

2020

 • 6−9/2020: Regeringens lagproposition på remissbehandling
 • 7/2020: Helsingfors startade förberedelserna inför vårdreformen med Strukturreformen och programmet Framtidens social- och hälsocentral
 • 10/2020: Utifrån remissbehandlingen lämnade styrelsen in en bearbetad lagproposition till rådet för bedömning av lagstiftningen
 • 12/2020: Regeringens framställning om vårdreformen gavs till riksdagen

2021

 • 2/2021: En styrgrupp på stadsnivå för Helsingfors social- och hälsovårdsreform som koordinerar beredskapen inför social- och hälsovårdsreformens verkställande på hela stadsorganisationens nivå
 • Lagarna om reformen av social- och hälsovården behandlas i riksdagen
 • 6/2021: Riksdagen godkände och republikens president stadfäste lagarna om reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet
 • 7/2021: Lagen om införande av social- och hälsovårdsreformen träder i kraft
 • 7/2021: Interim administration började på välfärdsområdena (gäller inte Helsingfors stad)
 • 9/2021: Under Helsingfors stadsstyrelse grundades sektion för
  reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet
 • 12/2021: Strukturreformen avslutas

2022

 • 1/2022: Regionalval (gäller inte Helsingfors stad)
 • 3/2022: Regionalfullmäktiges verksamhetsperiod och HUS-sammanslutningens verksamhet inleds
 • 12/2022: programmet Framtidens social- och hälsocentral avslutas

2023

 • Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet överförs till välfärdsområdena (gäller inte Helsingfors stad)

Tidsplanen för vårdreformen 2020–2022 på SHM:s webbplats soteuudistus.fi