Hoppa till innehållet

Social- och hälsovårdstjänster erbjuds i tre olika center

Helsingfors social- och hälsovårdstjänster består av tre olika typer av serviceenheter: centraler för hälsa och välbefinnande, familjecenter och seniorcenter. Centren erbjuder sina klientgrupper inriktade och omfattande tjänster under samma tak.

1. Central för hälsa och välbefinnande

Centralerna för hälsa och välbefinnande erbjuder hälsovårds- och socialtjänster för personer i arbetsför ålder. I tjänsteutbudet ingår hälsostationstjänster, tandvård, psykiatriska tjänster och missbrukartjänster, tjänster inom socialt arbete och social handledning för unga och vuxna, rehabilitering och tjänster för funktionshindrade samt laboratorietjänster.

Nuvarande centraler för hälsa och välbefinnande:

Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande
Nordsjö central för hälsa och välbefinnande

Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande lär öppna sina dörrar 2021. Den ska fungera som ett nätverk i olika lokaler.

2. Familjecenter

Familjecentren erbjuder basservice för barnfamiljer samt tjänster för tidigt respektive särskilt stöd. I tjänsteutbudet ingår rådgivningstjänster, hemservice, talterapi, familjerådgivning, fysioterapi och barnskydd.

Nuvarande familjecenter:

Östergatans familjecenter
Berghälls familjecenter
Nordsjö familjecenter
Kampens familjecenter

3. Seniorcenter

I seniorcentren erbjuds dagverksamhet, bedömning och rehabilitering samt lång- och kortvarig boendeservice. En del seniorcenter har verksamhetscentraler för närståendevård.

Seniorcentren erbjuder också servicecentralverksamhet till alla pensionärer och arbetslösa.

I Helsingfors finns 10 seniorcenter i slutet av 2020.

Seniorcenter

Handikappservice och övriga specialservice

Handikappservice och övriga specialservice erbjuds som en del av service för varje åldersgrupp.