Hoppa till innehållet

Organisationer och vårdreformen

Organisationerna har en viktig roll i att förbereda vårdreformsprojektet i Helsingfors. I början av projektet inleddes samarbetet med nyländska social- och hälsovårdsorganisationernas partnerskapsnätverk Kumaja, som också representerade social- och hälsovårdsorganisationerna i projektets styrningsgrupp.

Kumajas verksamhet upphörde i början av 2021 och Helsingfors inledde en dialog med organisationsexperterna i Nyland inom projekthelheten Järjestöjen sote-muutostuki. Järjestöjen muutostuki är en projekthelhet som har utformats av SOSTE Finlands social och hälsa rf och regionala partners inom nätverksorganisationer.

Den nationella Järjestöjen sote-muutostuki säkerställer att organisationerna beaktas vid förberedelserna och verkställande av vårdreformen. Organisationsexperterna skapar en helhetsbild över det regionala organisationssamarbetet, förmedlar information om vårdreformens framskridande till organisationerna och säkerställer att rätt organisationer deltar i förberedelserna. Järjestöjen sote-muutostuki representerar nu social- och hälsovårdsorganisationerna i projektets styrningsgrupp.

När reformlagarna träder i kraft blir dialogen med organisationerna intensivare och samarbetet fortsätter enligt teman när förberedelserna inför vårdreformen framskrider.

Som en del av social- och hälsovårdsreformen utreder Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor i samarbete med kultur- och fritidssektorn nuläget och de alternativa organisationsformerna för tjänsterna i stadens och tredje sektorns kontaktytor.

Ett evenemang för social- och hälsoorganisationer och social- och hälsovårdsreformen i Helsingfors 19.1.2021

Helsingfors vårdreformsprojekt presenterade sig till social- och hälsovårdsorganisationerna i Helsingfors under ett webbevenemang 19.1.2021. Under evenemanget svarade man också på organisationernas frågor om vårdreformen. Webbevenemanget ordnades tillsammans med nyländska social- och hälsovårdsorganisationernas partnerskapsnätverk Kumaja.

En inspelning från evenemanget för social- och hälsoorganisationer och social- och hälsovårdsreformen i Helsingfors 19.1.2021