Suoraan sisältöön

Publikationer

Beställning av broschyrer

Social- och hälsovårdssektorns kommunikation
Andra linjen 4 A, 10:e vån., 00530 Helsingfors
Mervi Ahola, tfn 09 3104 2419
Kaisa Halonen, tfn 09 3104 8183

Enheternas egna broschyrer kan man fråga om direkt från enheten i fråga.

Serviceguiden 2019 för veteraner (2019, pdf)

Serviceguide för äldre -serviceguide för svenskspråkiga äldre (2019, pdf)

Stöd för närståendevård (2013, pdf)

Personlig assistans - arbetsgivarguide (2016, pdf)

Färdtjänstens klientguide (2016, pdf)

Familjearbete bland romer (2016, pdf)

Dagverksamhet Solstrålen (2014, pdf)

Hemvård

Verksamhetsberättelse  2017

 

DELA