Hoppa till innehållet

Våld i nära relationer förebyggs i ett omfattande samarbete

Helsingfors har skapat en arbetsgrupp för att effektivera det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer. Arbetsgruppen främjar frågan i ett omfattande samarbete som en del av främjandet av välbefinnande och hälsa i Helsingfors. Arbetsgruppens mandatperiod är fem år (2021–2025).

Arbetsgruppen kommer med förslag på åtgärder, kommunikation och utbildning för förebyggande av våld i nära relationer. Gruppen följer också upp utvecklingen av antalet brott inom våld i nära relationer. Arbetsgruppen utreder även vilket slags arbete som utförs i huvudstadsregionens övriga kommuner och främjar samarbetet med huvudstadsregionens övriga städer.

Målet är att få stadsborna mer medvetna om tjänsterna och hjälpkanalerna, samt uppmuntra dem att söka hjälp.