Hoppa till innehållet

Personaldimensionering inom dygnet runt omsorgen

Personaldimensioneringen inom dygnet runt omsorgen i Helsingfors är på god nivå. Ändringarna i äldreomsorgslagen påverkar särskilt personalstrukturen och organiseringen av stödtjänster. Ändrings- och planeringsarbetet har redan framskridit långt.

Enligt uppskattning orsakar ändringen i personaldimensioneringen en extra kostnad på 14 miljoner euro för Helsingfors fram till 2023.

Vad är personaldimensionering?

  • Syftet med ändringen av äldreomsorgslagen är att förbättra kvaliteten på tjänsterna och förbättra klient- och patientsäkerheten.
  • I personaldimensioneringen räknas in arbetsinsatsen av de anställda som är på plats i omsorgsenheten i proportion till antalet klienter.
  • Personaldimensioneringen stiger stegvis. Personaldimensioneringen träder i kraft till fullo 1.4.2023 när den verkliga personaldimensioneringen ska vara minst 0,7 anställda per klient.
  • Personaldimensioneringen gäller dygnet-runt-omsorgen, d.v.s. seniorcenter och servicehus. I Helsingfors finns för närvarande 4 000 platser för dygnet-runt-omsorg. Av dessa är ca hälften köpta tjänster.

Vad gör Helsingfors?

  • Vi gör tilläggsupphandlingen av stödtjänstarbetet, som tvättservice och städning, mer enhetlig. Det finns skillnader inom stadens enheter vad gäller organiseringen av stödtjänster.
  • Uppföljningen av dimensioneringen utvecklas fortfarande så att arbetsinsatsen av vikarier och inhoppare antecknas och riktas rätt för olika yrkesgrupper.
  • Helsingfors utvecklar också sitt program för arbetsturer så att den skulle underlätta planeringen av dimensioneringen och ge aktuell information för uppföljning av den egna verksamheten och dimensioneringen.
  • Helsingfors anställer under 2021 sammanlagt 60 vårdbiträden, av vilka största delen har redan anställts. Vårdbiträdenas uppgifter består främst av direkt klientarbete, som att hjälpa med att klä på sig och tvätta sig, men också indirekt arbete som gäller klienters klädskötsel och mat.
  • Helsingfors utbilda också vårdbiträden genom sina egna läroavtalsutbildningar, som räcker i ca ett år.
  • Under 2022 anställs ytterligare vårdbiträden och andra experter inom vårdbranschen.