Hoppa till innehållet

Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster

Avdelningen för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster har hand om hemvård, social- och närarbete bland äldre samt stödet för närståendevård, servicecentralverksamhet, dagverksamhet och kortvarig vård för äldre samt för resurserat serviceboende för och anstaltsvård av äldre och personer med många sjukdomar.

Avdelningen sörjer även för kortvarig och rehabiliterande sjukhusvård, rehabiliteringspolikliniktjänster inom fysiatri, geriatri och neurologi samt för fysioterapi-, ergoterapi- och talterapitjänster och rehabilitering av veteraner.

Direktör för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster Seija Meripaasi, tfn 09 310 52482 och ledningens assistent tfn 09 310 42618

Organisation

Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster:

  • Utredning, bedömning och placering
  • Södra serviceområdet
  • Östra serviceområdet
  • Västra serviceområdet
  • Norra serviceområdet
  • Helsingfors sjukhus