Suoraan sisältöön

Kommunikationsenheten

Kontaktuppgifter till medierna (vardagar kl. 8–16)

Kommunikationschef
Jaana Juutilainen-Saari
Tfn 09 3104 2240

Informatör
Tfn 09 3104 2619

Meddelanden till medier

Webbredaktion

Informatör
Vesa Puukka
Tfn 09 3104 8227

Informatör
Maarit Miettinen
Tfn 09 3104 3538

Internationella besök

Translator
Marja-Leena Lehikoinen
Tfn 09 3103 2343

E-postadresserna: fornamn.efternamn(at)hel.fi

Andra linjen 4 A
00530 Helsingfors
PB 6030
00099 Helsingfors stad

DELA