Hoppa till innehållet

Hälsovårds- och missbrukartjänster

Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster har hand om den öppna sjukvården inom primärvården och hälsorådgivningen för vuxna på hälsostationerna, den inremedicinska poliklinikverksamheten, jouren och mun- och tandhälsovården.

Servicehelheten tillhandahåller också mentalvårds- och missbrukartjänster för vuxna samt tjänster inom den psykiatriska specialsjukvården.

Direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster Leena Turpeinen, tfn 09 310 52481 och ledningens assistent tfn 09 310 52690.

Organisation

Hälsovårds- och missbrukartjänster:

  • Hälsostationerna och inremedicinska polikliniken
  • Psykiatri- och missbrukartjänster
  • Munhälsovård