Hoppa till innehållet

Familje- och socialtjänster

Servicehelheten familje- och socialtjänster har hand om social- och hälsovårdstjänster som riktas till barnfamiljer, skol- och studenthälsovården samt hälsorådgivningen för unga som inte studerar eller är med i arbetslivet.

Servicehelheten tillhandahåller också socialarbetstjänster för funktionshindrade och vuxna, beviljar utkomststöd samt har hand om ekonomi- och skuldrådgivning, stöd för sysselsättning, rehabiliterande arbetsverksamhet och tjänster för invandrare.

Direktör för familje- och socialtjänster Maarit Sulavuori, tfn 09 310 62401 och ledningens assistent tfn 09 310 62402.

Organisation

Familje- och socialtjänster:

  • Välbefinnande och hälsa för barnfamiljer
  • Barnskydd
  • Tjänster för unga och vuxensocialarbete
  • Arbete med funktionshindrade