Hoppa till innehållet

Organisation

Familje- och socialtjänster har hand om social- och hälsovårdstjänster som riktas till barnfamiljer, skol- och studenthälsovården samt hälsorådgivningen för unga som inte studerar eller är med i arbetslivet.

Avdelningen tillhandahåller också socialarbetstjänster för handikappade och vuxna, beviljar utkomststöd samt har hand om ekonomi- och skuldrådgivning, stöd för sysselsättning, rehabiliterande arbetsverksamhet och tjänster för invandrare.

Hälsovårds- och missbrukartjänster har hand om den öppna sjukvården inom primärvården och hälsorådgivningen för vuxna på hälsostationerna, den inremedicinska poliklinikverksamheten, jouren och mun- och tandhälsovården.

Avdelningen tillhandahåller också mentalvårds- och missbrukartjänster för vuxna samt tjänster inom den psykiatriska specialsjukvården.

Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster har hand om hemvård, social- och närarbete bland äldre samt stödet för närståendevård, servicecentralverksamhet, dagverksamhet och kortvarig vård för äldre samt för resurserat serviceboende för och anstaltsvård av äldre och personer med många sjukdomar.

Avdelningen sörjer även för kortvarig och rehabiliterande sjukhusvård, rehabiliteringspolikliniktjänster inom fysiatri, geriatri och neurologi samt för fysioterapi-, ergoterapi- och talterapitjänster och rehabilitering av veteraner.

Administrationen sörjer för sektorns personal-, utvecklings-, ekonomi- och informationsförvaltningstjänster.