Hoppa till innehållet

Mot Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande


Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande ska enligt planerna öppna sina dörrar i slutet av våren 2020.


Den nya centralen kommer att finnas i de lokaler som nu inrymmer Kvarnbäckens och Gårdsbacka hälsostationer.

Tjänsterna vid Kvarnbäckens, Gårdsbacka och Stensböle hälsostationer flyttar till den nya centralen. Centralen för hälsa och välbefinnande kommer också att erbjuda socialtjänster för vuxna och ungdomar, tandvårdstjänster, psykiatri- och missbrukartjänster, fysio- och ergoterapi, servicerådgivning för äldre, tjänster för personer med funktionsnedsättning samt laboratorietjänster.


Frågor och svar

När och var? Hur tar jag mig dit?

När öppnar den nya centralen för hälsa och välbefinnande?


Centralen för hälsa och välbefinnande beräknas öppna under slutet av våren 2020.

Var finns den nya centralen?

Den nya centralen kommer att finnas i de lokaler där Kvarnbäckens och Gårdsbacka hälsostationer nu finns.

Hur tar jag mig dit med buss eller metro?

Både Kvarnbäckens och Gårdsbacka hälsostation ligger nära metrostationer. Kvarnbäckens hälsostation finns på adressen Mjölgränden 4.

• Kvarnbäckens metrostation ligger på cirka 150 meters gångavstånd från hälsostationen.
• Med matarlinje 92 tar du dig från Kvarnbäcken till hälsostationen. Linje 92 kör från Östra centrum till Kvarnbäcken.
• Busslinjerna 805 och 812 stannar framför ingången till Kvarnbäckens hälsostation.
o Med linje 805 tar du dig till hälsostationen från Botbyhöjden, Botby, södra Gårdsbacka och Kvarnbäcken.
o Med linje 812 tar du dig till hälsostationen från Mellungsbacka, Ärvings, Gårdsbacka och Kvarnbäcken.

Gårdsbacka hälsostation finns på adressen Köpgränden 3.

• Gårdsbacka metrostation ligger på cirka 300 meters gångavstånd från hälsostationen.
• Busslinjerna 811 och 812 stannar framför ingången till Gårdsbacka hälsostation.
• Med linje 812 tar du dig till hälsostationen från Mellungsbacka, Ärvings, Gårdsbacka och Kvarnbäcken.
• Med linje 811 tar du dig till hälsostationen från Stensböle, Gårdsbacka, Tranbacka och Ärvings.
• Matarlinjerna 94 och 95 kör till Gårdsbacka metrostation, som ligger på ett kort gångavstånd från hälsostationen.
• Linje 94 kör från Östra centrum och Gårdsbacka.
• Linje 95 kör från Östra centrum, Botby, Mellungsbacka, de södra delarna av Ärvings och från Gårdsbacka.
• Matarlinjen 94A kör från Tranbacka och Stensböle.
• Med linje 57 tar du dig från Stensböle till Gårdsbacka.
• Med stomlinje 560 tar du dig från Mellungsbacka till Gårdsbacka metrostation.

Från Östersundom måste du byta buss för att komma till Kvarnbäckens eller Gårdsbacka hälsostation.

Ett bussbyte ingår också i förbindelserna från Botby distrikt, områdena söder om Österleden, till hälsostationerna.

Var finns parkeringsplatser?

I Kvarnbäcken finns några parkeringsplatser där man kan parkera avgiftsfritt i två timmar mellan Sportkvarnen och hälsostationen. I hälsostationens parkeringshus och utanför Sportkvarnen finns avgiftsbelagda parkeringsplatser.

I Gårdsbacka på Köpgrändens sida alldeles intill hälsostationen finns avgiftsfria platser för några timmar. Dessa platser används även av andra som besöker köpcentret. Det finns också några platser längs gatan. I metron/köpcentret finns avgiftsfria parkeringsplatser. Därifrån är det en liten bit att gå till hälsostationen.

Vi kommer att precisera denna information.

Är den nya centralen för hälsa och välbefinnande tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Den nya centralen för hälsa och välbefinnande kommer att verka i de lokaler som nu används av Gårdsbacka och Kvarnbäckens hälsostationer. Dessa lokaler är tillgängliga.

Även metrostationerna i Gårdsbacka och Kvarnbäcken är tillgängliga.


Tjänster just för dig

Behöver jag som klient göra någonting när mina tjänster flyttar?

Nej, du behöver inte göra någonting.

Klientuppgifterna finns i det elektroniska klient- eller patientdatasystemet och är därför tillgängliga även på Kvarnbäckens nya central för hälsa och välbefinnande.

Vem är centralen för hälsa och välbefinnande avsedd för?

Tjänsterna är avsedda för helsingforsare i alla åldrar. Vuxna utgör den största användargruppen.

Vilka tjänster erbjuds på centralen?

Centralen för hälsa och välbefinnande kommer att erbjuda hälsostationstjänster, socialtjänster för vuxna och ungdomar, tandvårdstjänster, psykiatri- och missbrukartjänster, fysio- och ergoterapi, servicerådgivning för äldre, tjänster för personer med funktionsnedsättning samt laboratorietjänster.

Vilka hälsostationer flyttar till centralen för hälsa och välbefinnande?

Tjänsterna vid Kvarnbäckens, Gårdsbacka och Stensböle hälsostationer flyttar till den nya centralen

Vilka typer av mentalvårdstjänster erbjuder den nya centralen?

Östra teamet för psykiatri och missbrukartjänster erbjuder vid behov tjänster på Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande. Hälsostationstjänsterna stöds också av sjukskötare inom mental- och missbrukarvården.

Mentalvårdstjänsterna med låg tröskel i Kvarnbäcken kommer redan i höst att få mer personal. Dessa tjänster är tillgängliga utan tidsbeställning. Vi informerar om detta i god tid.

Kommer egenläkarverksamheten att fortsätta på centralerna för hälsa och välbefinnande?

Vi strävar efter att fungerande vårdrelationer inte ska brytas. Vi kan dock inte garantera att patienten alltid betjänas av samma yrkesperson (bland annat på grund av de utökade öppettiderna). Patienten har ändå stöd av ett team.

Det har väl gjorts upp planer för sjukskötarmottagningarna för patienter med exempelvis astma, diabetes och andra sjukdomar?

Ja. Hälsovårdarnas mottagningar på hälsostationerna har planerats noggrant. Så kommer det att vara även i fortsättningen.

Kommer Kvarnbäckens svenskspråkiga hälsostationstjänster att försvinna?

Nej. En plan för de svenskspråkiga tjänsterna ingår i förnyelsen. Sjukskötar- och läkartjänster på svenska kommer att erbjudas i Kvarnbäcken även framöver.

Kommer centralen för hälsa och välbefinnande att erbjuda specialistläkartjänster?

Utbudet av specialistläkartjänster på centralerna för hälsa och välbefinnande i Helsingfors kommer att utökas med tiden. Vi effektiviserar vårt samarbete med den specialiserade sjukvården.

Får den nya centralen ett laboratorium? Kommer laboratoriet att bli kvar i Kvarnbäcken?

Ja, den nya centralen erbjuder även laboratorietjänster. Enligt den nuvarande planen blir laboratoriet kvar i Kvarnbäcken.

Kommer Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande att erbjuda röntgenundersökningar?

Enligt den nuvarande planen kommer Kvarnbäcken inte att ha röntgenutrustning.

Kommer centralen för hälsa och välbefinnande att ha en rådgivningsbyrå?

Nej. Mödra- och barnrådgivningstjänster, barnskyddstjänster och andra tjänster för barnfamiljer erbjuds exempelvis vid Östergatans familjecenter.

Erbjuder centralen för hälsa och välbefinnande tjänster för äldre?

Bland annat hälsostationstjänsterna samt psykiatrin och missbrukartjänsterna för äldre finns vid centralen för hälsa och välbefinnande. Centralen erbjuder även servicerådgivning för äldre.

Centralen erbjuder inte de mångsidiga servicecentralernas tjänster som främst är avsedda för äldre. Rådgivning om servicecentralernas tjänster och andra tjänster för äldre får du av exempelvis Seniorinfo (vardagar kl. 9–15, tfn 09 310 44556, seniori-info@hel.fi).

Hur kan jag i fortsättningen kontakta tjänsterna?

Du kan i fortsättningen kontakta tjänsterna på samma sätt som tidigare. Hälsostationstjänsterna kan exempelvis kontaktas digitalt, per telefon eller genom att besöka centralen.


Vilken är nyttan för klienterna? Blir servicen bättre?

Hur genomförs förändringen?

Förändringen är en del av förnyelsen av social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors. Genom förnyelsen vill man säkerställa högklassiga social- och hälsovårdstjänster för helsingforsarna och även vidareutveckla dessa tjänster.

Vilken nytta har jag som klient av förnyelsen?

Du får de tjänster du behöver på ett och samma ställe, i mån av möjlighet.

De samordnade tjänsterna på centralen för hälsa och välbefinnande tjänar klientens intressen på många sätt. Du får stöd av ett brett urval av yrkespersoner inom social- och hälsovården.

Centralen för hälsa och välbefinnande har längre öppettider än exempelvis de nuvarande hälsostationerna. Centralen har öppet vardagar kl. 7–20. För många är det lättare att komma kvällstid på grund av exempelvis arbete.

Minskar resurserna för social- och hälsovårdstjänster i och med förnyelsen?

Resurserna för social- och hälsovårdstjänster i Helsingfors minskar inte i och med förnyelsen.

Blir servicen sämre? Kommer jag framöver att få lika bra service som förr?

Syftet med förnyelsen är att förbättra servicen. Vi vill garantera bra och ändamålsenliga social- och hälsovårdstjänster även i framtiden.

Kommer Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande att få mer personal? Hur mycket?

Utgångspunkten är att man ska använda de resurser som finns i nuläget.

Tanken är att vi genom att koncentrera personalen till två verksamhetsställen ska kunna erbjuda bättre service och längre öppethållningstider.

Lågtröskeltjänsterna inom psykiatri och missbrukarvård får några nya anställda.

Hur kan servicen bli bättre om man inte ökar antalet anställda?

Tjänsterna riktas bättre. Man erbjuder exempelvis digitala tjänster till dem som kan använda dem.

När tjänsterna koncentreras kan yrkespersonerna lättare dela med sig av sitt kunnande till varandra. Detta har man sett exempelvis när de psykiatriska jourerna har slagits samman med allmänjourerna.

Blir det problem om antalet läkare inte ökar men befolkningen växer? I Fiskehamnen har servicen inte förbättrats.

Vi känner till problemen och vill åtgärda dem. Utöver dåliga erfarenheter har vi också framgångsberättelser. Vi använder våra anställdas kunnande på ett brett plan. Man behöver inte alltid en läkare för att lösa ett problem.

Det byggs mycket i Helsingfors och befolkningen ökar. Hur beaktas detta?

Befolkningsökningen och den växande andelen äldre beaktas i planeringen av tjänster.


Tjänster i Stensböle och Gårdsbacka

Varför avslutas verksamheten vid Stensböle hälsostation?

Med lite större enheter kan vi erbjuda mångsidigare tjänster än tidigare. Du får stöd av ett bredare urval av yrkespersoner inom social- och hälsovården.

Centralen för hälsa och välbefinnande erbjuder dig både hälso- och socialvårdstjänster som samordnas i enlighet med dina behov. Mer samarbete mellan yrkespersoner inom social- och hälsovården är till nytta i synnerhet för klienterna.
Genom att koncentrera tjänsterna till Gårdsbacka och Kvarnbäcken kan vi förlänga öppettiderna.

Även om Stensböle hälsostations verksamhet upphör kommer tjänsterna för klienterna i Stensböle inte att försämras eller minska.

Vart flyttar läkartjänsterna när tjänsterna i Stensböle flyttas?

När tjänsterna flyttar blir klienterna tillfrågade om var de vill att deras hälsovårdstjänster ska erbjudas i fortsättningen.

Kan Stensböle hälsostations klienter välja mellan serviceställena i Kvarnbäcken och Gårdsbacka?

Hälsostationstjänster kommer att erbjudas både i Kvarnbäcken och i Gårdsbacka. Klienterna kan själva välja var de använder tjänsterna.

Blir Gårdsbacka hälsostation kvar?

Basservicen blir kvar i Gårdsbacka. Tjänsterna och personalen från Stensböle flyttar till Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande, det vill säga till Gårdsbacka och/eller Kvarnbäcken.


Elektroniska tjänster

Inte flyttas väl alla social- och hälsovårdstjänster till internet?

Nej. Man kan exempelvis kontakta hälsostationen även per telefon eller uträtta ärenden på plats. Utöver de digitala tjänsterna erbjuder vi även traditionella tjänster.

Hur ser situationen ut i fråga om de digitala tjänsterna, Omaolo och chattjänsterna?

Socialrådgivningen har en egen chatt (betjänar på finska), där man kan välja att skriva anonymt eller att identifiera sig.
Tölö hälsostation har tagit i bruk en chatt (betjänar på finska), som senare kommer att utvidgas till alla hälsostationer. Tandvården har en egen chatt (betjänar på finska).

Omaolo ger klienterna råd om hur de bör agera. Ett besök på hälsostationen är inte alltid nödvändigt. Tjänsten ger exempelvis egenvårdsanvisningar.


Var får jag information?

Var får jag mer information om förnyelsen?

Mer information finns bland annat på webbplatserna för Kvarnbäckens, Gårdsbacka och Stensböle hälsostationer samt på social- och hälsovårdssektorns webbplats www.hel.fi/sote/sv. Vi informerar också exempelvis på Facebook och i lokaltidningar. Vid behov ordnar vi informationsmöten för invånarna.

Hur kan jag ge respons gällande centralen?

Du kan enkelt ge respons via nätet på adressen www.hel.fi/respons.
Du kan också lämna respons i responslådorna exempelvis vid tandklinikerna eller hälsostationerna eller ge respons på mottagningen.

En broschyr med information om förändringarna bör postas till varje hem, kommer detta att ske?

I Fiskehamnen och Nordsjö delade man ut en broschyr till varje hem. Så kommer man att göra även i området kring Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande.

Kommunikation och delaktighet. Hur genomförs detta?

Vi utarbetar egna planer för kommunikation och klientdelaktighet, som vi sedan agerar enligt.

I vilka tidningar annonserades om informationsmötet för invånare som ordnades i Gårdsbacka den 28 maj 2019?

Vi annonserade i Helsingin Uutiset och Hufvudstadsbladet. Vi informerade också om tillfället vid våra enheter samt elektroniskt på internet och i sociala medier. Vi skickade även information om tillfället till stadsdelsföreningarna.
Mellungsbacka är en stor stadsdel.

Vi fick information om tillfället den 28 maj alldeles för sent.

Vi beklagar att ni fick informationen för sent. Framöver kommer vi att informera stadsdelsföreningarna tidigare.
Servicen förnyas

Är stora centraler ett ställningstagande mot närtjänster? Fiskehamnen har visat att det inte är så enkelt att synkronisera tjänster.

År 2014 fattades ett beslut om att Helsingfors skulle få sex centraler för hälsa och välbefinnande. Centralerna för hälsa och välbefinnande kan finnas i en enda byggnad eller fungera som ett nätverk. I Kvarnbäcken förverkligas centralen så att man använder två byggnader, varvid tjänsterna också är fysiskt närmare områdets invånare.

De lärdomar och erfarenheter vi fått i Fiskehamnen används under planeringen av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande.

Nästa år har vi en ny regering och landskap. Kommer denna lösning för Kvarnbäcken, Gårdsbacka och Stensböle att bli verklighet?

Helsingfors fortsätter förnya sina tjänster. Enligt vad vi vet just nu kommer vår modell att passa in i framtidens social- och hälsovårdsvärld. Vi får vänta och se vad som händer.

Denna lista med frågor och svar uppdateras kontinuerligt under planeringen av Kvarnbäckens nya central för hälsa och välbefinnande, som beräknas öppna under slutet av våren 2020.

Listan med frågor och svar uppdaterades senast 15.6.2019

Du kan ställa frågor om Kvarnbäcken på adressen www.hel.fi/respons.