Suoraan sisältöön

Helsingfors social- och hälsovårdstjänster förnyas


Social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors förnyas. Servicen koncentreras till tre slags centraler som erbjuder tjänster omfattande under ett och samma tak.

1. Familjecentralerna erbjuder basservice för barnfamiljer samt tjänster för tidigt respektive särskilt stöd. I tjänsteutbudet ingår rådgivningstjänster, hemservice, talterapi, familjerådgivning, fysioterapi och barnskydd.

2. Centralerna för hälsa och välbefinnande
erbjuder hälsovårds- och socialtjänster för personer i arbetsför ålder. I tjänsteutbudet ingår hälsostationstjänster, tandvård, psykiatriska tjänster och missbrukartjänster, tjänster inom socialt arbete och social handledning för unga och vuxna, rehabilitering och tjänster för funktionshindrade samt laboratorietjänster.

3. De mångsidiga servicecentralerna tillhandahåller tjänster för äldre och personer med många sjukdomar. Centralerna tjänar som mötesplatser med låg tröskel där klienterna får hjälp för olika behov och problem i takt med att deras funktionsförmåga blir sämre.

Det kommande nya datasystemet Apotti ska utnyttjas som ett verktyg vid servicereformen.

Tidsschemat för reformen


Varför förnyas tjänsterna?

Vi vill förnya social- och hälsovårdstjänsterna djärvt. Utgångspunkten är att klienternas behov kan identifieras bättre än tidigare och servicen riktas mera exakt. Vi har som mål att förbättra tillgången till service, klientupplevelsen, effektiviteten och produktiviteten. Avsikten är att tjänsterna är lätta och enkla att använda.

Videointervju med Pia Panhelainen (på finska): Helsingfors social- och hälsovårdstjänster förnyas

DELA