Hoppa till innehållet

E-tjänster flyttas till Maisa

Den 24 april har en del av social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors tagits i bruk det nya klient- och patientdatasystemet Apotti samt klienternas nya kanal för e-tjänster Maisa.

Den 6 november kommer Apotti och Maisa att tas i bruk inom socialservicen för barn och personer i arbetsför ålder samt inom barnskyddet.

Ansökandet av förebyggande och kompletterande utkomststöd i tjänsten eAsiointi.hel upphör fredagen 29.10.2021 och fortsätter i klientportalen Maisa från och med 6.11.2021. Under mellanperioden kan man ansöka om kompletterande utkomststöd med en pappersblankett. Du hittar blanketten på webbplatsen hel.fi.

Bekanta dig med Maisa


Du kan logga in i Maisa på webbplatsen eller genom att ladda ner appen i din smartapparat.

Ytterligare information om Maisa