Hoppa till innehållet

Apotti och Maisa tas i bruk, vad ändras i tjänsterna?

Helsingfors stad tar i bruk klient- och patientdatasystemet Apotti och klientportalen Maisa inom social- och hälsovårdstjänsterna. Systemen införs i tre faser under 2021.

Följande fas inleds den 6 november 2021. Då kommer Apotti och Maisa att tas i bruk inom socialservicen för barn och personer i arbetsför ålder samt inom barnskyddet.

Detta påverkar servicen i oktober–december. Information om de förändringar som ibruktagandet medför kommer att läggas ut på den här sidan.


Hemservicen för barnfamiljer: telefonnumret 09 310 15454 betjänar vardagar kl. 8–12 under perioden 4.10–28.11 (återuppringning fram till kl. 16). Ändringar angående klientbesök kan göras på vardagar kl. 7–12. Väntetiderna inom hemservicen för barnfamiljer kan förlängas i samband med att de nya tjänsterna tas i bruk.

Familjerådgivning, parterapi, terapeutiskt arbete med babyfamiljer och socialhandledning för barnfamiljer: verksamheten har inskränkts och väntetiderna kan förlängas under perioden 1.10–31.11. Inom socialhandledningen för barnfamiljer läggs tonvikten vid socialrådgivning och bedömning av servicebehov, och inom den systematiska socialhandledningen vid spädbarnsfamiljer.

Socialarbetet inom barnskyddets öppenvård: jouren betjänar under perioden 11.10–7.12 vardagar kl. 8.15–16. Medan arbetet med att införa de nya systemen pågår kan tjänsten dröja lite och fokus läggs på brådskande och nödvändigt arbete.

Barnskyddets socialarbete vid vård utom hemmet: Medan ibruktagandet pågår kan tjänsten eventuellt dröja lite och det förekommer fler vikarier inom klientarbetet.

Socialarbetet och socialhandledningen: fokus inom arbetet ligger på jourverksamhet och brådskande arbete under perioden 8–21.11. Klientmottagning och akuta klientärenden vardagar kl. 8–11.

I tjänster för unga och inom vuxensocialarbetet gäller service med tidsbokning: Telefontjänsten betjänar som vanligt. Tjänsten är lite långsammare i oktober–november, sannolikt också ännu i december.

Socialrådgivningen: betjänar under perioden 4.11–26.11 enligt följande:
Telefontjänsten på nummer 09 310 44400 betjänar mån.–fre. kl. 9–16, chatten (på finska) mån.–fre. kl. 9–14.
Socialhandledarna inom socialrådgivningen kan nås utan tidsbokning:

  • Fiskehamnens serviceenhet: mån.–fre. kl. 9–14
  • Kvarnbäckens serviceenhet: mån.–tis. kl. 9–14
  • Haga serviceenhet: tis. kl. 12–14 och fre. kl. 9–14
  • Serviceenheten i Nordsjö: ons.–tors. kl. 9–14
  • Socialhandledarna i kapellet i Kampen kan nås 4.11 kl. 10–18. Stängt 5.11–26.11.

Anmälningar om personer i behov av socialvård överförs till klientportalen Maisa den 6 november. 

Handläggning av kompletterande och förebyggande utkomststöd: Under perioden 3–5.11.2021 fattas enbart beslut om brådskande utkomststöd. Besluten kommer att dröja lite mer än vanligt i oktober–november, sannolikt också ännu i december. Vi ber alla klienter ansöka om stöd i tid.
Ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd via tjänsten eAsiointi.hel avslutas fredagen den 29 oktober 2021 och fortsätter i klientportalen Maisa från lördagen den 6 november 2021. Under mellanperioden kan man ansöka om kompletterande utkomststöd med en pappersblankett.

Socialarbete för specialgrupper av invandrare: Antalet icke-brådskande träffar kan behöva minskas medan de nya systemen införs.

Eftervård för invandrare: Icke-brådskande tidsbokningar flyttas fram till efter ibruktagandet av de nya systemen.