Hoppa till innehållet

Apotti och Maisa tas i bruk, vad ändras i tjänsterna?

Den 24 april 2021 har Helsingfors tagit i bruk det nya klient- och patientdatasystemet Apotti samt Maisa-portalen i en del av social- och hälsovårdstjänsterna. 

Den 29 maj togs Apotti och Maisa i bruk i handikapptjänsterna.

Följande ibruktagningsdatum är 6.11. Då tas Apotti och Maisa i bruk i socialtjänsterna för vuxna och barnfamiljer samt i barnskyddet.