Hoppa till innehållet

Apotti-systemet

Apotti-systemet tas i bruk i Helsingfors i tre skeden 2021

Social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors tar i bruk klient- och patientdatasystemet Apotti vid tre olika tillfällen under 2021: 24.4, 29.5 och 6.11. Med en stegvis ibruktagning vill vi säkerställa att vi kommer igång kontrollerat under coronapandemin.

Inom social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors övergår hälsovårdstjänsterna inklusive munhälsovården, hemvården, tjänster för äldre och missbrukartjänsterna till det nya systemet i april. Ibruktagningen i april gäller utöver rådgivningstjänsterna också polikliniken för personer med utvecklingsstörning, skol- och studenthälsovården, talterapin för barn och arbetsförmåge- och hälsorådgivningen. Ibruktagningen i maj gäller handikappservicen och 6.11. står tjänsterna för barnfamiljer, barnskyddet och tjänster för personer i arbetsför ålder på tur att få tillgång till Apotti.

Förberedelserna inför ibruktagningen av systemet, som utbildningen av personalen och de tre separata ibruktagningstillfällena av det nya systemet, orsakar både ändringar och fördröjningar i tjänsterna. Apotti blir ett gemensamt verktyg för hela personalen inom social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors. Som bäst utbildar Apotti Oy experterna inom social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors till att bli användare av det nya systemet. Utbildningarna fortsätter fram till den senare hälften av april.

I samband med ibruktagningen i april får Helsingforsborna också tillgång till Apottis klientportal Maisa.  Maisa kan användas både på mobilapparater och webbläsaren. I Maisa kan du bl.a. följa med din hälsa och dina tidsbeställningar, vara i kontakt med experter inom social- och hälsovården, beställa tider, förnya recept och uträtta ärenden för någon annan. I Maisa-klientportalen utvidgas funktionerna för socialvården i Helsingfors ytterligare i samband med den tredje ibruktagningen. 

Följ med informationskanalerna för de tjänster du använder.