Hoppa till innehållet

Presentation av sektorn

Social- och hälsovårdssektorns uppgift är att skapa välfärd, hälsa och social trygghet för helsingforsborna.

Vi uppmuntrar stadens invånare att ta ansvar för sin egen och sina närståendes hälsa och välbefinnande. Samtidigt tryggar vi vid behov en heltäckande hjälp.

Vid de olika servicepunkter betjänas kommuninvånarna av 15 000 yrkeskunniga människor. För att ordna social- och hälsovårdstjänster använder Helsingfors årligen 2,1 miljarder euro.

Social- och hälsovårdsnämnden övervakar och styr social- och hälsovårdssektorns verksamhet. Sektorchef är Juha Jolkkonen.

Sektorn har tre servicehelheter och administration som betjänar dessa: