Hoppa till innehållet

Läroavtal och rekryteringsutbildning

Social- och hälsovårdsverket ordnar årligen utbildning för uppgifter där det behövs ny arbetskraft. Utbildningen sker i form av läroavtal eller rekryteringsutbildning eller en kombination av dessa två. Annonser om dessa publiceras på www.helsinkirekry.fi samt i gratistidningar.

Ett läroavtal varierar mellan ett och tre år och leder till en examen, t.ex. grundexamen inom social- och hälsovården (närvårdare).  Under läroavtalet är den studerande i ett tidsbundet arbetsförhållande till staden och får lön. 

En rekryteringsutbildning kan leda till en examen, t.ex. sjukskötarnas examensinriktad fortbildning, eller ge färdigheter att arbeta på en viss bransch, t.ex. inom anstaltstvården (städning). Utbildningen varierar mellan två månader och två år och den studerande är inte i anställningsförhållande till staden. Under utbildningen får den studerande arbetslöshetsersättning och ersättning för uppehälle.

Till utbildningarna väljs främst helsingforsbor som är berättigade till lönesubvention

Ytterligare information om läroavtal finns på finska på fostrans- och utbildningssektorns sidor.