Hoppa till innehållet

Understöd till organisationer

Ansökan om stadsstyrelsens understöd för främjande av välbefinnande och hälsa och social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets understöd för 2024

Stadsstyrelsens understöd för främjande av välbefinnande och hälsa och social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets understöd beviljas till föreningar och stiftelser som verkar i Helsingfors för verksamhet som främjar helsingforsarnas välbefinnande och hälsa och minskar skillnaderna i välbefinnandet.

Räddningsväsendets understöd riktas till organisationer vars verksamhet främjar förebyggandet av olyckor, räddningsarbetet eller befolkningsskyddet i Helsingfors.

Ansökningstiden är 1.4–2.5.2023. Ansökningstiden går ut 2.5.2023 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av utvecklingschef Veera Vilkama, stadskansliet, delaktighet och rådgivning, tfn 09 310 39101 veera.vilkama@hel.fi, och delaktighetsansvarig Veli-Matti Hurtig, stadskansliet, delaktighet och rådgivning, tfn 09 310 32627, veli-matti.hurtig@hel.fi.

Läs mer om understöden