Hoppa till innehållet

Tjänsteinnehavarbeslut

Protokollbeslut som stadens tjänsteinnehavare fattar har publicerats på nätet sedan november 2013. Tjänsteinnehavarna fattar beslut om frågor som gäller deras branscher.

Tjänsteinnehavarbesluten per avdelning: (besluten är på finska)

Social- och hälsovårdsverket

Verkschefen


 

Familje- och socialtjänster

Avdelningschefen

Barnfamiljers välfärd och hälsa

Chefen för familjetjänster

Chefen för rådgivnings- och familjearbete 

Chefen för skolhälsovård

Chefen för specialtjänster för familjer

Tjänster för unga och vuxensocialarbete

Chefen för tjänster för unga och vuxensocialarbete

Chefen för tjänster för unga

Chefen för socialt och ekonomiskt stöd

Chefen för utbetalning av utkomststöd

Chefen för stöd för sysselsättning

Chefen för invandrartjänster

Handikapparbete

Chefen för handikapparbete

Chefen för socialt arbete för handikappade

Chefen för boendetjänster för handikappade

Chefen för arbets- och dagverksamhet för handikappade

Chefen för institutionstjänster för personer med utvecklingsstörning

Överläkaren vid polikliniken för personer med utvecklingsstörning

Barnskydd

Chefen för barnskydd

Chefen för socialt arbete för bedömning av barnskyddsbehov

Chefen för socialt arbete inom barnskyddets öppenvård

Chefen för barnskyddstjänster

Chefen för socialt arbete inom barnskyddets placering

Chefen för barnhemsverksamheten

Läkartjänster

Chefsläkaren för familje- och socialtjänster


 

Hälsovårds- och missbrukartjänster

Avdelningschefen

Hälsostationer och inremedicinska polikliniken

Chefsläkaren för hälsostationerna

Ledande överläkaren för södra hälsostationerna

Ledande överläkaren för östra hälsostationerna

Ledande överläkaren för västra hälsostationerna

Ledande överläkaren för norra hälsostationerna

Överläkaren vid inremedicinska polikliniken

Munhälsovård

Chefstandläkaren

Ledande övertandläkaren för närtjänster

Ledande övertandläkaren för centraliserade tjänster

Psykiatri- och missbrukartjänster

Chefen för psykiatri- och missbrukartjänster

Chefen för södra psykiatri- och missbrukarcentralen

Chefen för östra psykiatri- och missbrukarcentralen

Chefen för västra psykiatri- och missbrukarcentralen

Chefen för norra psykiatri- och missbrukarcentralen

Chefen för specialtjänster inom psykiatri och missbrukarvård

Chefspsykiatern

Chefen för stöd i boendet

Jour

Chefsläkaren för jourfunktioner

Överläkaren för Haartmans jour

Överläkaren för Malms jour

Chefen för social- och krisjouren


 

Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster

Avdelningschefen

Utredning, bedömning och placering

Chefen för bedömningsverksamhet

Chefen för köpta tjänster

Södra serviceområdet

Chefen för södra serviceområdet

Områdeschefen för socialt arbete och närarbete

Hemvårdschefen för södra hemvårdsenheten

Hemvårdschefen för mellersta hemvårdsenheten

Chefen för Kinaborgs mångsidiga servicecentral

Ledande överskötaren vid Forsby mångsidiga servicecentral

Ledande överskötaren vid Stengårds mångsidiga servicecentral

Chefen för Kampens servicecentral

Chefen för Tölö mångsidiga servicecentral

Östra serviceområdet

Chefen för östra serviceområdet

Områdeschefen för socialt arbete och närarbete, östra

Hemvårdschefen för östra hemvårdsenheten

Hemvårdschefen för sydöstra hemvårdsenheten

Chefen för Gårdsbacka mångsidiga servicecentral

Chefen för Kasbergets mångsidiga servicecentral

Ledande överskötaren vid Kvarnbäckens mångsidiga servicecentral

Västra serviceområdet

Chefen för västra serviceområdet

Områdeschefen för socialt arbete och närarbete, västra

Hemvårdschefen för västra hemvårdsenheten

Hemvårdschefen för sydvästra hemvårdsenheten

Chefen för Djurbergets mångsidiga servicecentral

Norra serviceområdet

Chefen för norra serviceområdet

Chefen för socialt arbete och närarbete, norra

Hemvårdschefen för nordöstra hemvårdsenheten

Hemvårdschefen för norra hemvårdsenheten

Chefen för Gustafsgårds mångsidiga servicecentral

Kompetenscentret för rehabilitering

Chef för norra serviceområdet

Chefsläkaren för rehabilitering

Överläkaren för neurologiska polikliniken och rehabiliteringsverksamhet

Överläkaren för fysiatri och traumarehabilitering

Ledande rehabiliteringsplaneraren

Överskötaren för fysioterapitjänster

Stadssjukhuset

Chefsläkaren vid stadssjukhuset

Överläkaren vid Hertonäs sjukhus

Överläkaren vid Dals sjukhus

Överläkaren vid Malms sjukhus

Överläkaren vid Storkärrs sjukhus

Överläkaren vid hemsjukhuset

Överläkaren för läkartjänster inom serviceområdena


 

Personal- och utvecklingstjänster

Avdelningschefen

Personaltjänster

Personalchefen

Juridiska tjänster

Förvaltningschefen

Ledande juristen


 

Ekonomi- och stödtjänster

Avdelningschefen

Ekonomi- och strategitjänster

Ekonomi- och strategichefen

Klientavgifter och indrivning

Chefen för klientavgifter

Upphandling och konkurrensutsättning

Upphandlingschefen

Stödtjänster

Servicechefen

Sjukhusapoteket

Sjukhusapotekaren


 

Informationsförvaltnings- och kommunikationstjänster

Avdelningschefen