Hoppa till innehållet

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsnämnden, som har en sektion, ansvarar för social- och hälsovårdssektorns viktigaste beslut. Nämnden har 13 ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare. Minst en av ledamöterna samt hens ersättare är från den svenska språkgruppen. Nämndens ledamöter och ersättare väljs av stadsfullmäktige.  

Nämndens ordförande är biträdande borgmästare Sanna Vesikansa.

Social- och hälsovårdsnämndens ledamöter.
Förstora bilden genom att klicka.

Bakraden från vänster: Cecilia Ehrnrooth (SFP), Sami Heistaro (Saml.), Aleksi Niskanen (Sannf.), Matias Pajula (Saml., till 25.9.2019), Tapio Bergholm (SDP), Sandra Hagman (Vf.). Framraden från vänster: Alma Rantalaiho (ungdomsrådets ledamot, 12.3–31.12.2019 och från 1.1.2021), Leo Bergman (Lib.), Sanna Vesikansa (Gröna), Karita Toijonen (SDP), Seija Muurinen (Saml., till 20.4.2021), Kati Juva (Gröna), Laura Nordström (Gröna).

Ledamot Personlig ersättare
Sanna Vesikansa (Gröna)
ordförande
sanna.vesikansa@hel.fi
Meri Haahtela
meri.haahtela@iki.fi
Ulla-Marja Urho (Saml.)
ulla.urho@kolumbus.fi
Mukhtar Abib
Maritta Hyvärinen (Saml.)
maritta.hyvarinen@gmail.com
Veli-Pekka Sinervuo
veli-pekka.sinervuo@sosped.fi
Sami Heistaro (Saml.)
heistaro@hotmail.com
Pia Hytönen
piahytonen@hotmail.com
Touko Niinimäki (Gröna)
touko.niinimaki@gmail.com
Laura Nordström
nordstrom.laura@gmail.com
Kati Juva (Gröna)
juva.kati@gmail.com
Hannu Tuominen
hannu.tuominen@vihreat.fi
Karita Toijonen (SDP)
vice ordförande
toijonenkarita@gmail.com
Esa Lehtopuro
elehtopuro@gmail.com
Tapio Bergholm (SDP)
tapio.bergholm@uef.fi
Sanna-Mari Oranen
sannamari.oranen@gmail.com
Reko Ravela  (Vf.)
rekoravela@gmail.com
Sandra Hagman
sandra.p.hagman@gmail.com
Aleksi Niskanen (Sannf.)
aleksi.niskanen@eduskunta.fi
Sakari Männikkö
mannikko.sakari@gmail.com
Cecilia Ehrnrooth (SFP)
cecilia.ehrnrooth@folkhalsan.fi
Johan Lund
njohan.lund@gmail.com
Katju Aro (FP)
katju.aro@feministinenpuolue.fi
Heidi Ahola
fp.heidiahola@gmail.com
Leo Bergman (Lib.)
leo.bergman@liberaalipuolue.fi
Maiju Niemelä (Öppen partiet)
maiju.niemel@gmail.com


Sekreterare för nämnden är specialplanerare Soili Korhonen, tfn 09 310 50517. Ytterligare information om nämndens beslut lämnas av registratorskontoret.

Social- och hälsovårdsnämndens sammanträdestider.