Mikä Stadin safka?

Kolme ihmistä ruokailee.

Stadin safka on Helsingin kaupungin ja Helsingin seurakuntayhtymän toimintaa, jossa yhdessä ruoka-aputoimijoiden kanssa kehitetään helsinkiläistä ruoka-apua ja hyödynnetään helsinkiläisten hyväksi sellaista hävikkiruokaa, joka muuten menisi hukkaan.

Välitämme kauppojen ja elintarviketeollisuuden lahjoittamaa ruokaa helsinkiläisille ruoka-aputoimijoille, jotka tarjoavat sitä ihmisille erilaisissa ruokailuissa ja ruokajaoissa. Tavoitteena on, että monipuolista ruoka-apua on saatavilla eri puolilla Helsinkiä. Haluamme lisätä helsinkiläisten hyvinvointia ja pienentää samalla ilmastovaikutuksia ruokahävikkiä hyödyntämällä.

Tuemme ruoka-aputoimijoita ruoka-avun kehittämistyössä ja uusien toimintatapojen kehittämisessä, jotta ruoka-avusta saisi aiempaa enemmän myös muuta tukea ja ohjausta. Lisäksi työllistämme työttömiä helsinkiläisiä eri pituisiin työsuhteisiin ja tuemme määräaikaisten työntekijöiden työllistymistä ja jatkopolkujen rakentumista.

Stadin safka alkoi ruoka-avun kehittämisprojektina vuonna 2018 ja muuttui vakituiseksi toiminnaksi vuoden 2021 alusta lähtien. Stadin safkan esikuvana on toiminut Vantaan Yhteisen pöydän toimintamalli. Stadin safkan toiminnan rahoittavat Helsingin kaupunki ja Helsingin seurakuntayhtymä.

Ydintoiminnat

  • tuemme monipuolisen ja saavutettavan ruoka-avun tarjoamista kattavasti eri puolille Helsinkiä
  • vahvistamme ruoka-aputoimijoiden verkostoa ja lisäämme vertaistukea
  • kehitämme ruoka-aputoimintaa yhdessä verkoston kanssa
  • lisäämme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta ruoka-avun kentällä
  • tuomme palveluohjauksen, neuvonnan ja erilaiset palvelut osaksi ruoka-aputoimintaa
  • työllistämme ja luomme työllisyyspolkuja
  • tehostamme hävikkiruoan logistiikkaa ja lisäämme elintarviketurvallisuutta hävikkiterminaalin avulla
  • tuemme ihmisten omaa toimijuutta ja vahvistamme hyvinvointia
  • tuemme ruoka-apua järjestävien toiminnan kehittämistä ja voimavaroja
  • pienennämme hiilijalanjälkeä hävikkiruokaa hyödyntämällä ja logistiikkaa tehostamalla

Arvot

Auttaminen

Autamme monella eri tasolla – ihmiseltä ihmiselle ja toimijalta toiselle. Autamme hävikkiruoan varastoimisessa ja kuljetuksessa, ruoka-avun järjestämisessä sekä palveluihin ja yhteisöihin löytämisessä. Ruoka-avussa auttaminen on paljon enemmän kuin ruokaa – se on kohtaamista, välittämistä ja vastavuoroista jakamista.

Yhdessä tekeminen

Ruoka-avun voima on yhteistyössä. Kehitämme ruoka-apua yhdessä ruoka-aputoimijoiden kanssa ja kannustamme yhteiseen tekemiseen sekä avoimeen yhteistyöhön. Tuemme porukkaan kuulumista ja lisäämme merkityksellistä tekemistä sekä tilaa vaikuttaa.

Luotettavuus

Toimimme oikeudenmukaisesti ja luotettavasti edistäen yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Olemme avoimesti toimiva, vastuullinen ja rinnalla kulkeva kumppani. Toimitamme ja noudamme ruoan sovitusti ja turvallisesti. Rakennamme luottamusta kohtaamalla ihmiset kokonaisvaltaisesti ja kunnioittamalla yhteisöjen omia toimintatapoja.

Oppiminen

Kannustamme uuden oppimiseen, luovaan kokeiluun ja oman toiminnan kehittämiseen. Opimme toinen toisiltamme ja jaamme eteenpäin toimivia käytäntöjä avoimessa ja innostavassa ilmapiirissä.

Ekologisuus

Toimimme ympäristöystävällisesti ja kestävästi kaikessa toiminnassamme. Tehostamme logistiikkaa, terminaalin toimintaa, kierrätystä ja hävikin hyödyntämistä. Yhdessä muutamme ruoan hävikistä hyödyksi.04.01.2021 16:49