Hoppa till innehållet

Terminalen för svinnmat

Människor lyfter matlådor ur en lastbil.

Grundandet av terminalen för svinnmat som finns i Stapelstaden i Helsingfors har varit ett långt projekt, som blev färdigt i december 2020. Med hjälp av terminalen kan vi betjäna tiotals organisationer inom tredje sektorn, församlingar och övriga aktörer som erbjuder mathjälp i Helsingfors.

Ingen mathjälp utdelas från terminalen för svinnmat, utan den fungerar som hanteringsplats och lager för donerad svinnmat. Svinnmat som donerats av matbutiker, grossister och fabriker hämtas vardagar dagligen till terminalen. Maten sorteras och förpackas i terminalen för transport till medlemmar i vårt mathjälpsnätverk på olika håll i Helsingfors och de delar ut maten till de behövande.

För att vi ska kunna garantera matens säkerhet, beaktas livsmedelshygienen noggrant i logistiken och hanteringen av svinnmaten. Den donerade svinnmaten är ätbar: dess sista användningsdag närmar sig, förpackningens etikett är bristfällig eller det finns t.ex. större utbud på produkten än efterfrågan i matbutikerna.

Med hjälp av terminalen för svinnmat kan mångsidigare mat erbjudas på stationerna med mathjälp. Terminalen för svinnmat möjliggör även användningen av stora partier av svinn. Stadin safka samlar koordinerat ihop svinnmat, dvs. från olika donatorer, varvid maten för de enskilda mathjälpsaktörerna blir mångsidigare och kostnaderna för utdelad mat mindre. Tack vare den koordinerade logistiken frigörs det mer resurser för mathjälparna till själva kärnverksamheten. Terminalen fungerar som bas för logistiken av svinnmat och har ingen egen station för matutdelning.

Permanent personal från både Helsingfors stad och Helsingfors kyrkliga samfällighet arbetar i Stadin safka. Ytterligare sysselsätter vi arbetssökande i Helsingfors som chaufförer och lagerpersonal. I framtiden kan man även komma och arbeta som frivillig till terminalen.19.02.2021 13:13