Hoppa till innehållet

Kom med som samarbetspartner!

Ryhmä iloisia ihmisiä.

Samarbetet med de olika aktörerna inom mathjälpen är en väsentlig del av vår verksamhet och vi utvidgar aktivt vårt nätverk. Olika stationer med mathjälp runt om i Helsingfors samt de butiker, fabriker och grossister som donerar svinnmat hör till våra samarbetspartner.

Kontakta oss om du är intresserad av att delta som donator eller i vårt nätverk för mathjälpsaktörer!

Kontaktuppgifterna för vårt team finns här: Kontaktuppgifter

Donatorer

Största delen av maten doneras av butiker, grossister och fabriker. Till mathjälpen kan vi pålitligt och säkert förmedla produkter som annars kunde gå till spillo. Gör en ekogärning – se tillsammans med oss till att produkter med risk för att gå till spillo tas tillvara för nyttobruk!

Nätverket

Stadin safka ger inte själv mathjälp direkt till folk, utan vi förmedlar maten till dem via våra samarbetspartner. Bland annat stadens boningshus, församlingar, frikyrkor och föreningar tillhör vårt nätverk för mathjälpsaktörer. Vårt nätverk erbjuder mathjälp både som färdiga måltider som äts på plats och som avhämtningsbara matkassar. Aktuell information om stationer med mathjälp nära dig finns på adressen mathjalp.fi.

Nätverkets samarbete och utbildningsverksamhet

Vi stödjer medlemmarna i vårt nätverk, som vill utveckla och göra sin verksamhet smidigare. Vi erbjuder medlemmarna i vårt nätverk olika utbildningar för deras egna behov. Vi arrangerar nätverksforum, utvecklingsverkstäder och gemensamma samutvecklingsmöten, där t.ex. frivilligverksamheten, sysselsättningen och klientperspektivet behandlats.

Gemenskapens betydelse poängteras i vår verksamhet. För att allt flera kunde känna sig tillhöra gruppen och finna sina egna styrkor satsar vi på samhällsarbete. I samhällsarbetet förstärker vi samhällsaktiviteterna så att det i samband med mathjälpen byggs en plats för deltagande och aktion.

På mathjälpsfältet arrangerar vi Yhteisönrakentaja-utbildningar som främjar delaktighet, i vilka man stärker samhällets egna resurser. Allas erfarenhet har i utbildningarna en märkbar roll vad gäller inlärningen.

Utöver Yhteisönrakentaja-utbildningarna är det möjligt att driva mer lokal utbildningsverksamhet som skräddarsytts för behoven, t.ex. en kurs med några möten i gruppform eller en enskild workshop. Ytterligare fås konsulterbart stöd av oss t.ex. till inlednings- eller utvecklingsfasen för samhällets måltidsverksamhet.23.02.2021 12:29