Hoppa till innehållet

Vad är Stadin safka?

Tre människor äter.

Stadin safka är verksamhet som ordnas av Helsingfors stad och Helsingfors kyrkliga samfällighet. Verksamheten går ut på att tillsammans med aktörer inom mathjälpen utveckla mathjälpen i Helsingfors och utnyttja sådan svinnmat som annars skulle gå till spillo.

Vi förmedlar mat som doneras av butiker och livsmedelsindustrin till mathjälpsaktörer i Helsingfors, som sedan ger maten vidare i samband med måltider och matköer. Målet är att kunna erbjuda mångsidig mathjälp på olika håll i Helsingfors. Vi vill öka på Helsingforsbornas välmående och samtidigt minska på klimatpåverkan genom att utnyttja svinnmat.

Vi stöder också mathjälpsaktörer med utvecklingsarbetet och med att skapa nya tillvägagångssätt så att mathjälpen i framtiden kan erbjuda stöd och handledning mer än tidigare. Vi sysselsätter också arbetslösa Helsingforsbor med olika långa anställningar och stöder sysselsättande av tidsbundna arbetstagare samt hjälper dem med att hitta nya stigar.

Stadin Safka inledde mathjälpen som ett utvecklingsprojekt 2018 och blev permanent verksamhet i början av 2021. Förebilden för Stadin Safka är Vanda stads verksamhetsmodell Yhteinen pöytä. Stadin safka finansieras av Helsingfors stad och Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Kärnfunktioner

  • Vi stöder mångsidig och tillgänglig mathjälp i en stor omfattning på olika håll i Helsingfors.
  • Vi förstärker nätverket av mathjälpsaktörer och kamratstödet.
  • Vi utvecklar mathjälpsverksamheten tillsammans med nätverket
  • Vi ökar på delaktighet och gemenskap inom mathjälpen.
  • Vi hämtar servicehandledningen, handledningen och olika tjänster till en del av mathjälpsverksamheten.
  • Vi sysselsätter och skapar sysselsättningsstigar.
  • Med hjälp av svinnmatsterminalen förbättrar vi på logistiken för svinnmat och på livsmedelssäkerheten.
  • Vi stöder människornas agentskap och förstärker välmående.
  • Vi stöder utvecklande och resurserna av de som ordnar mathjälp.
  • Vi minskar på koldioxidavtrycket genom att utnyttja svinnmat och effektivera logistiken.

Värden

Hjälp

Vi hjälper på flera nivåer – från människa till människa och aktör till aktör. Vi hjälper med att lagra och transportera svinnmat, ordna mathjälp och att hitta samarbetsmöjligheter med olika tjänster och samfund. Mathjälpen handlar om mycket mer än bara mat – det handlar också om att möta och bry sig om andra och att ömsesidigt dela med sig.

Gemensamt arbete

Styrkan i mathjälp ligger i samarbete. Vi utvecklar mathjälpen tillsammans med aktörer inom mathjälpen och uppmuntrar till gemensam verksamhet och öppet samarbete. Vi stöder inklusivitet och ökar på betydelsefull verksamhet och gör rum för att påverka.

Pålitlighet

Vi fungerar rättvist och pålitligt samtidigt som vi främjar likvärdighet och jämställdhet. Vi är en partner som stöder och fungerar öppet och ansvarsfullt. Vi levererar och hämtar maten tryggt enligt överenskommelse. Vi bygger förtroende genom att möta människorna holistiskt och att respektera gemenskapens egna verksamhetssätt.

Inlärning

Vi uppmuntrar till att lära sig nytt, testa kreativt och utveckla sin egen verksamhet. Vi lär från varandra och delar vidare fungerande praxis i en öppen och uppmuntrande anda.

Ekologi

Vi fungerar naturvänligt och hållbart i all verksamhet. Vi effektiverar logistiken, terminalens verksamhet, återvinning och utnyttjande av svinn. Tillsammans gör vi mat från svinn till nytta.17.02.2021 13:18