Stadin safka – mer än bara mathjälp

Stadin Safka utvecklar mathjälpen i Helsingfors tillsammans med andra aktörer inom mathjälpen och utnyttjar svinnmat till människornas fördel. Stadin safka är ett samarbete mellan Helsingfors stad och Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Centrumet för vår verksamhet är svinnmatsterminalen i Stapelstaden. I terminalen behandlar och mellanlagrar vi svinnmat från butiker och industrin så att maten sedan kan utnyttjas av aktörer inom mathjälpen i Helsingfors.

Vi utvecklar mathjälpen så att den stöder människornas delaktighet och gemenskap samt erbjuder stöd och handledning för att lösa problem.

Vad är Stadin safka?

Syftet med Stadin safka är att öka på Helsingforsbornas välmående och samtidigt minska på klimatpåverkan genom att utnyttja svinnmat.

Terminalen för svinnmat

I terminalen för svinnmat granskas svinnmaten från matbutikerna och livsmedelsindustrin och packas om för att kunna användas av aktörer inom mathjälpen.

Kom med som samarbetspartner!

Både aktörer inom mathjälpen och företag inom livsmedelsindustrin som donerar svinnmat kan ingå ett partnerskap med Stadin Safka.

Mathjälpens socialarbete

Socialarbetet som fungerar vid sidan om mathjälpen erbjuder hjälp vid olika livssituationer.

Ta kontakt!

Vill du fråga mer om Stadin safka eller komma med i partnerskapsnätverket.