Suoraan sisältöön

Ruoka-avun kehittäminen 2020

Me välitämme!

Erilaiset ihmiset esittelevät ruokailuun ja syömiseen liittyviä kylttejä.


Helsingin ruoka-avun kehittämishanke on kaupungin ja Helsingin seurakuntayhtymän koordinoima yhteistyöhanke, jossa tiiviillä verkostoyhteistyöllä ja monipuolisella hävikkiruuan hyödyntämisellä rakennetaan uudenlaista ruoka-avun toimintamallia. Hanke on osa Osallistava yhteisö -verkostoa ja Vantaan Yhteisen pöydän kanssa tekemämme toteuttamissuunnitelma toimii suuntaviivana Helsingin hankkeelle.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on Helsinkiin vuonna 2020 perustettava hävikkiruokaterminaali, joka tulee palvelemaan kymmeniä, jopa satoja ruoka-apua tarjoavia kolmannen sektorin järjestöjä, seurakuntia ja muita toimijoita.

”Keskitetyssä terminaalimallissa pystymme tehokkaasti, laadukkaasti ja elintarvikesäännösten mukaisesti välittämään kauppojen ja teollisuuden ylijäämäruokaa eteenpäin ruoka-apuverkoston toimijoille.

Vantaalla keskitetty hävikkiruuan jakelu on lisännyt ja monipuolistanut ruuan jakelua, jolloin ruoka-apu on tullut lähemmäksi ihmisiä. Toimintamalli tuo säästöä ruoka-aputoimijoille, joiden logistiikkakustannukset pienenevät terminaalin myötä. Keskitetty kuljettaminen ja hävikkilogistiikka on myös ekologista, kun jokaisen toimijan ei tarvitse kuljettaa ruokaa omilla autoillaan.

Monitahoinen kehittämishanke koostuu asiakkaiden sosiaalisen tuen ja auttamisen toimintamallista, hävikkiterminaalista, -logistiikasta ja tietojärjestelmästä, ruuan jakelupisteistä, yhteisistä ruokaluista sekä osallisuuden edistämisestä ja työllistämisestä. Hankkeen tavoitteena on köyhyyden vähentäminen sekä ruokahävikin torjunta ja ekologisuuden lisääminen.

Ruokaa ja yhteistyön voimaa

Hankkeessa kootaan yhteen Helsingin toimijoita ja kehitetään toimintaa verkostoyhteistyönä. Verkostoja vahvistetaan myös kaupan ja teollisuuden aloille, jotta hävikkiruoka saataisiin mahdollisimman tehokkaasti hyötykäyttöön. Ruoka-apuverkostolle tarjotaan tukea, ohjausta ja koulutusta, joiden avulla vahvistetaan osallistavaa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria.

Hankkeessa tuemme yhteisöruokailujen määrän lisäämistä ja niiden muodostumista koko kaupungin kattavaksi verkostoksi.


Porkkanoita pilkotaan veitsellä.


Ekologisuutta

Ruoka-aputoimintaa kehittämällä lisäämme ekologisuutta. Kaupoista ja teollisuudelta saatu hävikkiruoka ei päädy roskiin vaan menee hyvään tarkoitukseen ja auttaa tuhansia helsinkiläisiä. Keskitetty hävikkilogistiikka pienentää ruokakuljetusten hiilijalanjälkeä ja vähentää ajokilometrejä.


Erilaisia ihmisiä yhdessä.


Osallisuutta ja kohtaamista

Tuemme ihmisten osallisuutta ja toimijuutta. Tavoitteena on, että ruokajako tapahtuisi ihmisten kohtaamisen kautta tai yhteisöruokailuissa, joiden toivotaan muodostuvan matalan kynnyksen kohtaamispaikoiksi ja ihmisten hyvinvoinnin edistäjiksi.

Vantaan kokemuksissa ruoka-avun asiakkaat ovat kokeneet yhteisöllisen ruoka-avun positiivisena sosiaalisen kanssakäymisen ja inhimillisen kohtelun näkökulmasta. Yhteisölliset ruokailut koetaan voimaannuttaviksi ja vahvistaviksi, ne muodostavat ja tiivistävät yhteisöjä.


Kaksi ihmistä kädet toistensa harteilla.


Tukea ja työllisyyttä


Hävikkiterminaalin ympärille rakentuvassa toimintamallissa ruokahävikin kuljettaminen, lajittelu ja varastointi sekä yhteiset ruokailut tarjoavat mielekkäitä työtehtäviä ja tuettuja työllistymispolkuja helsinkiläisille.

Kehittämishankkeeseen otetaan jo suunnitteluvaiheessa mukaan asiakaskehittäjiä ja terminaalin käyttöönoton jälkeen voimme työllistää kymmeniä hankalasti työllistyviä helsinkiläisiä ja tukea heidän työllisyyspolulla etenemistään.19.09.2019 11:49