Suoraan sisältöön

Hemservice för barnfamiljer

Lapsiperheiden kotipalvelu auttaa perhettä, jonka äiti on sairastunut.

Serviceteam inom hemservicen för barnfamiljer med symtom i övre luftvägarna – hjälp med vardagens utmaningar

Hemservicen för barnfamiljer har tillsatt ett serviceteam som hjälp för familjer som drabbats av infektioner. Serviceteamet arbetar hos familjer där någon har magsymtom eller symtom i de övre luftvägarna, samt hos familjer som är i karantän eller där någon har insjuknat på grund av coronaviruset. Medarbetarna använder komplett skyddsutrustning under hembesök. Teamet har sin bas på Svedängens hälsostation och besöker hem i hela Helsingfors.

Hemservice kan beviljas om funktionsförmågan i familjen är nedsatt eller om det på grund av en särskild livssituation förekommer oro för ett barns tillväxt och utveckling. Praktisk hjälp kan till exempel vara hjälp med och handledning i såväl vård och fostran av barn, som med vardagssysslor. 

Den som behöver tjänsten
ska vända sig till den ledande handledaren inom områdets hemservice. De familjer med infektionssymtom som behöver hemservice för barnfamiljer kan också själva kontakta telefontjänsten för socialrådgivning till barnfamiljer på tfn 09 3101 5454.

Hemservice för barnfamiljer Hemservicens familjearbete är avsedd som tillfälligt stöd i familjens vardag och kan beviljas på grund av nedsatt funktionsförmåga, familjens situation, påfrestningar, en förlossning, en skada eller andra orsaker. 

Behov av hemservicen kan förekomma när:

- du behöver hjälp med vård och fostran av barn
- du behöver konkret hjälp med att få vardagen att fungera
- du är orolig för hur du själv orkar
- en förälder i familjen har insjuknat fysiskt eller psykiskt
- du behöver tillfällig barnavård medan du uträttar ärenden
- det har fötts fler barn på en gång i familjen
- familjen har råkat ut för en kris

Man strävar efter att genom hemservicen för barnfamiljer identifiera, förebygga och underlätta barns, ungdomars och familjers problem i ett så tidigt skede som möjligt.

Målet är att man genom att samtala, handleda och tillsammans genomföra olika saker samt med hjälp av familjens egna resurser främjar familjens förmåga att klara av vardagen samt en bra uppväxt och utveckling för barnen.

Ansök om hemservice genom att kontakta det egna bostadsområdets ledande handledare.

Avgiftstabellen för hemservicen (pdf) (på finska)
Verksamhetsplatser
Klientavgiftsräknare för hemservicen för barnfamiljer  (på finska)
Servicesedel för tillfällig hemservice för barnfamiljer

 

 DELA
18.05.2020 11:42