Suoraan sisältöön

Föräldraskap och parförhållande

Olika situationer i familjer och parförhållande

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Det är ändå trösterikt att veta att många andra brottas med liknande problem.
Man behöver inte vara i ett parförhållande för att vara en bra förälder och familjernas sammansättning varierar mycket.
Ett barn kan bo till exempel hos bara en förälder eller i flera olika hem och vara en del av en nyfamilj.

Man måste jobba för ett bra parförhållande och man kan påverka hur det fungerar. Även små gärningar och att prata med varandra hjälper.  

I det här avsnittet har vi samlat information om att mogna som förälder och om ett parförhållandes olika skeden. Avsnittet För nya föräldrar är riktat speciellt till dem som väntar sitt första barn. I avsnittet Kris i familjen har vi lyft fram små och större motgångar som en familj kan stöta på.DELA
27.02.2020 15:45