Hoppa till innehållet

Hemservice för barnfamiljer

Reform av klientavgiftslagen, hur förändras avgifterna?

Reformen av klientavgiftslagen för social- och hälsovården träder i kraft den 1 juli vilket orsakar förändringar speciellt för de inkomstrelaterade klientavgifterna. 
Läs här hur reformen av klientavgiftslagen påverkar klientavgifternaSocialservice för barnfamiljer (Pdf)13.10.2021 16:32