Suoraan sisältöön

Hemservice för barnfamiljer

Hemservice för barnfamiljer hjälper en familj när mamma har blivit sjuk.


Det är möjligt att tillfälligt få hemservice för barnfamiljer på grund av nedsatt funktionsförmåga i familjen, familjesituationen, ansträngning, sjukdom, förlossning, skada eller annan orsak.

Behovet för hemservice kan uppstå när:

  • du upplever att du är utmattad
  • du vill ha stöd och hjälp under en graviditet eller efter förlossningen
  • babyn håller dig vaken
  • det i familjen har fötts fler än ett barn på en gång
  • du behöver stöd på grund av en långvarig depression eller annat psykiskt symtom
  • du vill ha hjälp vid en plötslig förändring i livssituationen, till exempel en separation eller en familjemedlems insjuknande
  • en förälder eller ett barn i familjen lider av en långvarig sjukdom eller skada
  • du behöver handledning för att få vardagen att flyta
  • du behöver hjälp med att ta hand om barnen medan du uträttar ärenden, till exempel sjukhus- eller terapibesök
  • du har ett annat behov av stöd.

Man strävar efter att genom tjänsterna identifiera, förebygga och underlätta barns, ungdomars och familjers problem i ett så tidigt skede som möjligt.

Målet är att man genom att handleda och tillsammans genomföra olika saker samt med hjälp av familjens egna resurser främjar familjens förmåga att klara av vardagen samt en bra uppväxt och utveckling för barnen.

Familjearbetet inom hemservicen är avgiftsbelagt. Avgiften bestäms enligt familjens bruttoinkomster samt antalet familjemedlemmar. Servicen kan ordnas även med hjälp av en servicesedel.

Servicesedel för tillfällig hemservice för barnfamiljer 

Klientavgifter för hemservice

Du kan anhålla om servicen genom att kontakta enheten för hemservice för barnfamiljer i det egna bostadsområdet eller det svenska teamet

 

 DELA
01.11.2018 14:22