Hoppa till innehållet

Hälsostationer

På din egen hälsostation får du primärvårdstjänster. Hälsostationen är din främsta vårdplats, och därifrån kan du vid behov få en remiss till fortsatta undersökningar och fortsatt vård.

På hälsostationen tar ett arbetspar bestående av en läkare och en skötare hand om dig. Du kan också få tjänster som tillhandahålls av psykiatriska sjukskötaremissbrukararbetare och fysioterapeuter på hälsostationen. Man hänvisas till en psykiatrisk sjukskötares mottagning efter att en hälsovårdare eller läkare gjort en bedömning av vårdbehovet.

Om du behöver brådskande vård kan du komma direkt till hälsostationen på vardagar. Vi rekommenderar dock att du först ringer din hälsostation.

Hälsostationerna är stängda på kvällar och veckoslut. Då vårdas plötsliga sjukdomar och olycksfall hos vuxna vid jouren på Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus. Hälsocentraljouren för barn finns på Barnkliniken.

En skötare utvärderar patientens situation och leder patienten till rätt plats enligt av vårdbehovet.

Hälsorådgivning

Hälsorådgivningen

09 310 10023 

ger information om Helsingfors hälsotjänster och vårdanvisningar om sjukdomar dygnet runt till priset av ett vanligt telefonsamtal.

Hälsostationerna på servicekartan 22.07.2020 10:19