Hoppa till innehållet

Barn med särskilda behov

Varje barn utvecklas i sin egen takt. Det finns många olika vägar när det handlar om tillväxt och utveckling hos barn med särskilda behov. 


Ett barn med skärskilda behov är i en nöjespark med sin familj.

Ett barn med särskilda behov behöver särskilt stöd för att utvecklas och lära sig. Stödbehovet kan bero på till exempel en funktionsnedsättning, skada eller sjukdom.

När en förälder får veta att hens barn har ett särskilt behov, uppstår många frågor. 

På den här sidan finns information om länkar som berör många olika typer av specialbehov, funktionsnedsättningar och sjukdomar.

Läs också mer på sidan om särskilda behov i skolgången

 

Gruppträff för första stöd för anhöriga till specialbarn 

 26.02.2021 14:55

IDENTITET OCH SJÄLVKÄNSLA

Hur kan du stödja ditt barns självkänsla?

SKOLHÄLSOVÅRDEN

I skolan kontrolleras barnets tillväxt och utveckling