Hoppa till innehållet

7–9-åringar

Barn i 7–9 års åldern är vanligen lugna och ivriga. Ett barn som nyligen börjat skolan lär sig snabbt nytt och kan arbeta tillsammans med andra. Ibland vill barnet göra saker själv. I nästa stund vill det ha en förälders stöd, famn och uppmärksamhet.

Varje barn växer och utvecklas i sin egen takt. Informationen om de olika utvecklingsskedena är därför endast riktgivande.


Ett 7 år gammalt barn leker äventyrlig prins med sin hund.

Även om ett barn redan har börjat skolan, har det rätt att leka och pyssla på med sitt. Ge alltså barnet tid för lek.

Barnet kan behöva stöd för att hantera sina nyckfulla känslor. Det vill känna att det lyckas och få ett tack för saker det gjort. Du kan ge barnet hushållsuppgifter och andra uppgifter som lämpar sig för dess nivå och som barnet kan slutföra.

Ett barn i 7–9-års ålderkan redan ganska bra skilja på vad som är rätt och fel. Det är viktigt att man i familjen kommer överens om och diskuterar reglerna.

Mer information om 7–9-åringars utveckling hittar du till exempel på Mannerheims Barnskyddsförbunds föräldranät (på finska) och på Väestöliittos webbplats. Du hittar fler länkar i listan med länkar.


I videorna berättar barnpsykiatern Raisa Cacciatore om utvecklingen av barns känslor, upplevelser och sexualitet.
26.05.2021 14:09