Hoppa till innehållet

Beroenden och rusmedelsfostran

Alkohol, tobak, droger, läkemedel eller spel kan vara beroendeframkallande.

Beroenden och rusmedel kan oroa dig som förälder och fostrare. Också barnet kan oroa sig för din eller någon annan bekant vuxens rusmedelsanvändning. Barn, unga och vuxna kan bli beroende av till exempel alkohol, spelande och internet. Mer information om olika beroenden hittar du på webbplatsen Droglänken.

Barns och ungdomars användning av rusmedel har efter hand minskat. De lockas emellertid av att testa gränser. Ofta kan också kompisgänget pressa unga att prova till exempel alkohol eller tobak.

Det lönar sig för föräldrar att utan att tveka föra rusmedel på tal och diskutera ämnet med sina barn, även om det inte skulle finnas några problem. På så sätt visar man barnen att man kan prata om rusmedel. Ni kan också tillsammans fundera på varför det är bäst att säga nej till rusmedel och öva på att göra det. På webbplatsen Droglänken finns exempel och tips om hur man kan prata om rusmedel med barn.

På ungdomsstationerna erbjuder staden hjälp vid beroenden och missbruksproblem hos unga.
Organisationer erbjuder också stöd. Om du misstänker eller vet att ditt barn använder droger kan du till exempel ringa den avgiftsfria rådgivningstelefonen (på finska): 0800 900 45 (EHYT ry). Droglänken har också en finskspråkig rådgivningstjänst, där man får svar av en yrkesutbildad person efter cirka en vecka. Dessutom hittar du stödtjänster i listan med länkar i den högra kanten.

 

Lasten seurassa: 10 kysymystä alkoholin käytöstä, Föräldraförbundet

 

Spel- och internetberoende 


26.02.2021 15:22