Hoppa till innehållet

Skoleleven insjuknar

Då ett barn blir äldre och utvecklas har hen vanligen redan en bra motståndskraft. Barnet kan ändå insjukna och olika symtom kan skapa oro hos föräldrarna. Om barnet insjuknar under skoldagen informeras föräldrarna om detta. På sidan Olycksfall finns information om olyckor.

Det är oftast lättare att börja utreda orsakerna till fysiska symtom och smärtor. Barnets symtom kan också visa sig i beteendet. Om barnets beteende förändras plötsligt, kan det bero på till exempel ångest eller mobbning. Mer information om detta finns på sidan om mental hälsa och sidan om mobbning.


 

En skolelev som har ont i benen är på hälsovårdsmottagningen.

De mest typiska sjukdomarna kan skötas hemma med hjälp av anvisningar.

Vid större bekymmer kan man få hjälp av t.ex. rådgivningens telefonjour och hälsostationerna, som man främst ska kontakta om man behöver nå en läkare.

Hälsovårdarna och sjukskötarna vid hälsorådgivningen betjänar helsingforsarna på numret 

09 310 10023

Ring rådgivningstelefonen när du behöver vårdanvisningar.

Hälsostationernas kontaktuppgifter


Tilltäppning av luftrör hos barn. Barn andas lätt in mat, sötsaker eller små leksaker i luftrören. Med rätta första hjälpen räddar du ditt barn från kvävning. På familjestödets och Finlands Röda Kors video ges anvisningar:

  • om hur tilltäppningen fås bort från babyns eller barnet luftvägar. 

Om babyn eller barnet inte andas, behövs hjärt-lungräddning.

På videon kan du se

  • hur du ger en baby eller ett barn hjärt-lungräddning.


 26.02.2021 15:21

Olycksfall

Det är bra att öva första hjälpen-färdigheter med barnet med tanke på olycksfall.

Barnets mentala hälsa

Den meningsfulla vardagen stöder mental hälsa.

Hälsostationer

Om ditt barn blir sjuk, ta kontakt med en hälsostation och boka tid till en allmänläkare eller hälsovårdare.