Hoppa till innehållet

Kompisrelationer

Killarna hoppar med hoppred, åker skateboard och sparkcycla.

Barn lär sig sociala färdigheter av människor i deras närhet. Barnets karaktär och temperament påverkar hur barnet ser och upplever olika situationer. Alla har ändå samma möjligheter att lära sig hur man agerar i sociala situationer. 

Som förälder och fostrare kan du stödja utvecklingen av ditt barns interaktionsfärdigheter. Du kan också uppmuntra och föra ditt barn till hobbyer som intresserar hen. Även de sociala färdigheterna utvecklas genom övning.

Barn tar modell av personer i sin närhet när det gäller hur man ska bete sig och hur man agerar i olika situationer. Därför är det bra om du funderar på dina egna känslo- och interaktionsfärdigheter: 

  • Kan jag identifiera mina egna känslor?
  • Kan jag identifiera mitt barns känslor och behov?
  • Kan jag lyssna på och ge andra utrymme?
  • Uttrycker jag tydligt mina känslor och önskemål för andra i min närhet?

Ingen är en perfekt fostrare, men det är bra att observera utvecklingsobjekt hos sig själv. När du själv är medveten om dina känslor och ditt agerande i olika sociala situationer är det också lättare att visa ditt barn hur man agerar i växelverkan med andra.

 

Tips: Hur stärker jag växelverkan och de emotionella färdigheterna tillsammans med ett barn eller en ung person? Källa: Föreningen för Mental Hälsa i Finland

  1. Prata om känslor, namnge dem, iaktta var de känns. Prata också om dina egna känslor och visa hur du gör med dem.
  2. Fundera på hur känslorna påverkar ditt agerande. På vilket sätt visar du till exempel irritation i växelverkan, även om den du pratar med inte har något att göra med saken.
  3. Ge varandra positiv respons när den andra lyckats med något.
  4. Öva att vara närvarande och lyssna på varandra. En vuxen kan även framstå som en modell för ett yngre barn när det gäller vad det innebär att lyssna på vad en annan person har att säga och möta andras känslor. 

 05.12.2019 14:49