Hoppa till innehållet

Internet, sociala medier och spel

Smarttelefoner, surfplattor och spelkonsoler är en del av barnens vardag. Många apparater är också en del av de vuxnas liv på ett annat sätt än tidigare.

Pappa guidar barnet i säker Internetanvändning.

I sina smarttelefoner har barn med sig internet, applikationer för sociala medier och meddelandetjänster samt de nyaste spelen. Därför kan det vara utmanande att sätta gränser för spelandet och användningen av telefonen. Det väsentliga är inte hur mycket tid ett barn tillbringar med olika apparater, utan vad hen gör med dem.

Fråga ditt barn vad hen spelar och hurdana tjänster i sociala medier hen och hens kompisar använder. Observera också åldersgränserna för tjänsterna i sociala medier (mer information: yle.fi). Den allmänna rekommendationen eller åldersgränsen för dessa tjänster är 13 år. Mer information om åldersgränserna för spel, filmer och TV-program finns på webbplatsen Nationella audiovisuella institutet.

Pelikasvattajan käsikirja, EHYT ry (på finska)

Spel- och internetberoende 


24.07.2020 13:23

SKÄRMTID

Vad gör barnet med apparaterna?

ATT SÄTTA GRÄNSER

Hur sätter man gränser?

SÖMN OCH VILA

Se till att ditt barn får tillräckligt med sömn.

BEROENDEN OCH RUSMEDELSFOSTRAN

Man kan bli beroende av spel och internet.