Suoraan sisältöön

Hantering av vardagen och tidtabeller

Det finns många olika situationer i en barnfamiljs liv. Det kan vara utmanande att sköta alla vardagliga sysslor. Varje familjemedlem har sina egna behov som borde beaktas. Arbetslivet och dess krav kan ta tid från familjen. Å andra sidan krävs det även planering för att kombinera föräldraskap och studier. Arbetslöshet och arbetssökning tar också på krafterna.

Familjen skriver varje enskild utgift till en gemensam kalender.


Under de hektiska åren kan det utöver barnen även finnas andra närstående som behöver vård och stöd. Till exempel kan den egna föräldern behöva en närståendevårdare.
Tips gällande vardagen och tidtabeller:

  • Gör en gemensam kalender för familjen i vilken alla skriver in sina egna aktiviteter. På så sätt klarläggs i synnerhet stora familjers och ombildade familjers vardag. Om det behövs kan ni tillsammans diskutera kommande evenemang, resor och övrigt program.
  • Skapa rutiner. Till exempel en gemensam måltid på morgonen, kvällen eller ens på veckoslut då ni kan prata med varandra. Eller en spelstund, diskussionsstund eller utomhusvistelse med familjen en gång per vecka. Ni kan boka tid för att vara tillsammans även i kalendern. Du kan också tillbringa tid på tu man hand med ditt barn och ibland kan också syskonen vilja vara utan föräldrarna.
  • Låt barnen delta i hushållsarbetet. Det är bra att ta med barnet då du lagar mat eller städar. Lär ditt barn att till exempel ordna saker, torka damm samt laga smörgåsar och mat. Hushållsarbetena är vanligen enkla. De går smidigare och snabbare om man är fler som hjälper till. Barn hjälper ofta gärna till med hushållsarbetet, men du har också rätt att kräva det. Dessutom har barn nytta av dessa färdigheter när de flyttar hemifrån.


DELA
16.01.2019 17:50

Att ta hand om sitt välbefinnande

Familjens välbefinnande bygger på vardagliga saker.

Mental hälsa

Den meningsfulla vardagen stöder mental hälsa.